fbpx skip to Main Content

Det vil jeg

DIT NEJ STARTER MED ET N

Skal EU bestemme alt?

Sådan spørger stadigt flere, i takt med at EUs indflydelse på alt fra velfærd til
fødevaresikkerhed bliver mere og mere tydelig.

Hvem skal bestemme, hvem der får børnecheck i Danmark? Hvem der skal have
dagpenge? SU? Hvem skal bestemme, hvordan vi indretter velfærdssamfundet?
Hvor stort det økonomiske råderum skal være i regioner og kommuner?

De fleste vil vel mene, at disse spørgsmål bør afgøres her i landet, men sådan
hænger det ikke helt sammen. EU-retten har forrang frem for danske love og
regler. Hensynet til det indre marked står altid over hensynet til mennesker.
Finanspagtens stramme rammer og budgetloven betyder mere for den kommunale økonomi end borgmesterens partifarve.

Vores måde at lave velfærd på, kolliderer med EU’s markedstænkning.
Det betyder, at jo længere vi bliver i EU ”“ des mere vil velfærden være under pres.

Har du lyst til at sige fra overfor den udvikling? Vil du gerne sige NEJ til at EU skal bestemme alt? Så husk at dit NEJ starter med et kryds ved liste N.

Back To Top