fbpx skip to Main Content

EF-domstolen skal legalisere aftalebrud

I december 2009 nægtede en række regeringer i EU at give de omkring 50.000 ansatte i EU’s forskellige institutioner den årlige lønstigning, deres fagforbund krævede. Forbundene krævede en stigning på 3,7 pct., men Rådet kunne kun blive enige om en stigning på 1,85 pct., som dermed gælder indtil videre.

FFPE om 1972-aftalen

Fédération de la Fonction Publique Européenne (FFPE), at aftalen fra 1972 er lovfæstet frem til 2012 og betyder, at de EU-ansattes løn reguleres årligt ud fra en beregning af tilsvarende statsansatte embedsmænd i de otte rigeste medlemslande (de otte lande der repræsenterer 76 pct. af EU’s BNP) i det foregående år samt inflationen i Bruxelles.
Kilde: www.ffpe-bxl.eu

Fagforbundene fastholder imidlertid kravet om 3,7 pct. stigning med henvisning til en aftale fra 1972, der regulerer EU’s ansatte løn. Forbundene udsatte Rådet for proteststrejker i december. Og mindst et af forbundene, FFPE, truer med yderligere strejker som bl.a. vil ramme EU-parlamentet.EU-Kommissionen besluttede onsdag at bede EF-domstolen kontrollere lovligheden af, at en række EU-lande vil halvere lønstigningen til EU’s ansatte. Det tager gennemsnitligt 16 måneder for EF-domstolen at træffe en beslutning. Kommissionsformand José Manuel Barrosos mål er ikke at hjælpe de ansatte, men at få afskaffet aftalen, vurderer det svenske tjenestemandsforbund TCUs fagblad TCO-tidningen.

Læs mere på…
TCO-Tidningens hjemmeside ”“ klik her!
FFPEs hjemmeside ”“ klik her!

Back To Top