fbpx skip to Main Content

EFS: Social Marshall-plan til Grækenland

Almindelige mennesker tvinges til at betale for krisen i Grækenland, som de er uden skyld i, skriver EFS. De seneste strejker, som er indkaldt af de græske fagforeninger, beskriver EFS som en afspejling af lønmodtagernes vrede over at blive regeret af en politik, der alene gavner markederne, samtidig med den udøver stor indflydelse over demokratisk valgte regeringer.
Især den liberaliseringsbølge som i øjeblikket rammer Grækenland, kritiseres i en pressemeddelelse udsendt af EFS:
“… privatiseringsprogrammerne, som er under direkte EU-kontrol underminerer arbejdsmarkedets institutioner og repræsenterer en klar og mistænksom indblanding i den græske, nationale selvbestemmelse”.

EFS opfordrer EU’s ledere til at udvise handlekraft og lægge en anden kurs. Helt konkret foreslår EFS, at der udarbejdes en “Marshall-plan” til Grækenland og andre hårdt ramte lande.

At indføre sådanne planer skal sikre beskatning af velhavende, brug af strukturfonde til sikring af investeringer, beskatning af finansielle transaktioner, hvilket skal resultere i langsigtede investeringer i jobskabelse , for at bringe trængte økonomier tilbage på sporet .
EFS skriver i samme pressemeddelelse, at de ønsker “…at der kommer mindre pres på lønninger” – en udtalelse, der er en udvanding af EFS’s tidligere krav, hvor EFS slet ikke gik ind for pres på europæiske arbejderes lønninger.

Mere information:
EFS’s hjemmeside: Greece needs a Solidarity Pact (31.06.11)

Tidligere Nyt fra EU-Fronten:
Grækenland: EU-nedskæringer vedtaget (29.06.11)
Europæisk fagbevægelse kræver kursskifte (24.06.11)

Søren Søndergaards blog, uge 24: Europagten vigtigere end folketingsvalget?

Back To Top