fbpx skip to Main Content

EU afslutter forhandlinger om bankunionen

Efter 16-timers lange forhandlinger mellem EU-parlamentet, Kommissionen og Rådet, er EU nu nået frem til aftale om bankunionen, som vil blive præsenteret kl. 10.30.

Forhandlingerne om bankunionen har længe været i hårdknude. Problemerne har kredset om, hvem der har den endelige magt til at lukke nødlidende banker i medlemsstaterne. Hvor hurtigt skal opbygningen af en fælles afviklingsfond på 55 mia. euro (410 mia. kr.) ske. Og til sidst hvem der skal betale, når afviklingsfonden er brugt op.

Resultatet af nattens forhandlinger betyder, at opbygningen af den fælles afviklingsfond speedes op fra 10 år til nu kun 8 år.

Dernæst ser det ud til, at rådets rolle bliver mindre i afgørelser, om banker skal lukkes end først antaget. Den Europæiske Centralbank (ECB) skal være hovedansvarlig for at bestemme, om en bank skal sendes til afvikling eller ej. Rådet bliver dog ikke helt afskrevet fra lukningen af banker, som ellers EU-parlamentet og ECB havde argumenteret for. Således kan medlemsstaterne skubbe på for at lukke en bank uantastet ECB’s mening.

Det er stadig uklart, hvad der skal ske, når afviklingsfondens penge er brugt op.

Rina Ronja Kari, EU-parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, siger:

– Selv hvis afviklingsfonden bygges hurtigere op, så overkommer det stadig ikke det største problem. Afviklingsfonden er alt for lille, og dermed vil skatteyderne i sidste ende være dem der igen kommer til at betale regningen, når en ny finanskrise rammer.

– Vi skal hverken overlade beslutningen til at lukke banker til EU eller andre medlemsstater. Det er suverænitetsafgivelse, så det batter. Lad os gøre som i Sverige og sige nej tak til bankunionen.

– Danmark skal ikke med i bankunionen. Det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse for skatteyderne, og den forhindrer ikke nye finanskriser.

Næste skridt er, at EU-parlamentet skal tage stilling til de i april og Rådet i marts.

Yderligere oplysninger:
Rina Ronja Kari +45 26701816
Mads Hadberg, +32 228 47152

Back To Top