fbpx skip to Main Content

EU – et skridt nærmere udvidelse

Skønt der forsat er interne uoverensstemmelser mellem Kosovo og Serbien har EU parlamentet i dag stemt for, at EU skal forsætte den videre integrationsproces af begge lande ind i den Europæiske Union.

For Kosovo er det blevet de første spæde skridt mod mulig optagelse i EU, der blandt andet favner forståelsen af Kosovo som en selvstædig stat. Herudover har parlamentet opstillet en række krav, så som beskyttelse og rettigheder til minoriteter, kvinders rettigheder og bekæmpelse af korruption, som Kosovo skal opfylde for at den videre integrationsproces eventuelt kan forsættes.

Serbien har med Parlamentets flertal opnået status som kandidat land, og derved det sidste skridt før et EU medlemskab. Dog er der mange forbehold før et eventuelt medlemskab er opnået. Serbien har gjort fremskridt, men har forsat en pæn bid vej igen for konkret at opfylde krave som overholdelse af menneskerettigheder, sikre mediefrihed og beskyttelse af homoseksuelle rettigheder. Herudover ligger der forsat konflikten mellem Kosovo og Serbien, og Serbiens manglende anerkendelse af Kosovo som en selvstændig stat.

Parlamentet stemte i dag ligeledes for forsættelsen af den europæiske integrationsproces, og derved for at tage det næste skridt i optagelsen af Tyrkiet og Montenegro i EU.

Back To Top