fbpx skip to Main Content

EU forhandler i hemmelighed med Japan

EU er netop nu i gang med at forhandle frihandelsaftalen JEFTA med Japan. Aftalen vil kunne få store konsekvenser for arbejdsrettigheder og miljø, samt virksomheders muligheder for at sagsøge stater. Alligevel foregår forhandlingerne i dyb hemmelighed.

EU forhandler i al hemmelighed JEFTA handelsaftalen med Japan. Aftalen kan få store konsekvenser for bl.a. arbejdsrettigheder. (Foto: Pixabay)

Af Adrian Kari

EU og Japan er i færd med at forhandle handelsaftalen JEFTA på plads. Som det har været tilfældet med andre af EU’s handelsaftaler som CETA og TTIP, så foregår forhandlingerne bag lukkede døre.

Dermed får hverken befolkningen eller fagforeningerne mulighed for at følge med eller deltage i debatten. Kritikere mener, at EU’s fremgangsmåde udgør et demokratisk problem.

JEFTA vil også give multinationale firmaer mulighed for at samarbejde med stater om at lave nye regler inden for fx arbejdsmarkeds- eller miljøregler. Firmaerne får altså bedre mulighed for at blive hørt i lovgivningsprocessen.

JEFTA tillader multinationale firmaer at sagsøge stater for manglende overskud.

Når JEFTA gennemføres, så tyder meget på, at virksomheders vil få flere muligheder for at sagsøge stater for tabt fortjeneste.

Hvis et firma ikke tjener så mange penge, som det havde regnet med på grund af et lands love, så vil firmaet efter al sandsynlighed kunne sagsøge landet for alle de penge, som firmaet kunne have tjent, hvis landets love ikke havde forhindret det.

En stram miljølov kan betyde mindre indtjening, og det kan medføre, at en virksomhed sagsøger en stat. Staten kan derfor føle sig presset til at sænke sine miljølove og standarder.

Pres på at reducere arbejdsrettigheder

I Japan har arbejderne generelt dårligere arbejdsrettigheder end EU, og firmaerne kan derfor producere og sælge deres ting billigere end tilfældet er med virksomheder i EU.

Dette vil sige, at de europæiske firmaer ikke vil kunne konkurrere på pris, medmindre de giver deres ansatte en lavere løn.

JEFTA kan altså komme til at betyde, at arbejdsrettighederne for danske og andre EU-arbejdstagere bliver presset. Dette vil resultere i at arbejderne vil få en lavere løn og ringere arbejdsmiljø. Konsekvensen af JEFTA kan dermed blive at arbejdsmarkedet i EU vil kunne komme til at minde mere og mere om Japan.

Miljø og sikkerhed for private data

Når man forhandler nye handelsaftaler på plads, så kan de bruges til enten at forbedre eller forringe miljøstandarder eller dyrevelfærd.

I forbindelse med JEFTA tyder meget på, at det vil blive en forspildt chance, for man har tilsyneladende ikke brugt JEFTA til at hæve standarderne for miljøet. EU tager hovedsageligt hensyn til kortsigtet økonomisk indtjening, og JEFTA er ingen undtagelse.

Nogle af de andre problemer om JEFTA handler om adgang til data og beskyttelse af private data på internettet.

I Europa har vi stærke love omkring beskyttelse af borgernes private data, men i Japan stiller tingene sig ikke helt på samme måde. Japanske firmaer vil derfor gerne have adgang til information om EU-borgernes private data, som kan bruges kommercielt.

Efter alt at dømme vil JEFTA altså være endnu en af EU’s meget vidtrækkende handelsaftaler, som svigter når det gælder åbenhed, demokrati, arbejdsrettigheder og miljø.

Back To Top