fbpx skip to Main Content

EU: ingen garantier mod vandprivatisering

1.884.790 borgere i EU har underskrevet borgerinitiativet ‘Right2Water’, som fastslår, at drikkevand er et offentlig gode – og ikke en vare. Right2Water opfordrer desuden Kommissionen til at implementere FNs menneskret til vand i EU-loven samt en bindende forpligtelse om, at EU ikke fremsætter forslag om liberalisering af vand.

Selvom Kommissionen i sin besvarelse på borgerinitiativet anerkender, at vand ikke er en vare, vil Kommissionen ikke fremsætte noget konkret lovforslag under henvisning til nærhedsprincippet.

Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen, siger:

– Det er postitivt, at Kommissionen respekterer nærhedsprincippet og anerkender, at organiseringen af vandforsyning er de lokale myndigheders ansvar. Men nærhedsprincippet kan da vel ikke stå i vejen for, at retten til vand skrives ind i EU-loven – eller at Kommissionen giver os et juridsk bindende løfte om, at den ikke vil promovere vandprivatisering.

– Og desværre så eksisterer der jo eksempler på, at Kommissionen har promoveret vandprivatisering, det gælder for eksempel i Portugal og Grækenland i forbindelse med disse landes skrappe låneprogrammer. I en skriftlig besvarelse om Grækelands låneprogram skriver Kommissionen: “Kommission mener at privatisering af offentlige anlæg, inklusiv vandforsyning, kan levere fordele til samfundet”.

– Blandt de tiltag som Kommissionen foreslår som opfølgning på borgerinitiativet, står der intet om, at Kommissionen vil untage vandforsyning fra frihandelsforhandlinger, som TTIP. Det var ellers en eksplicit bekymring fra Right2Water.

– Henvisningen til nærhedsprinippet lugter lidt af en dårlig undskyldning. Det er jo sådan, at inden man overhovedet kan lancere et borgerinitiativ, så skal Kommissionen godkende det bla. for at godtgøre, at det falder indenfor Kommissionens beføjelser. Kommissionen må jo altså have godkendt indholdet på eller andet tidspunkt.

Kilder:
Right2Water’s reaktion på Kommissionens svar

Kommissionen svar på borgerinitiativet ‘Right2Water’

Kommissions besvarelse ang. privatisering af vandforsyning i Grækenland

Yderligere oplysninger
Rina Ronja Kari: (GSM) 0045 2670 1816

Back To Top