fbpx skip to Main Content

EU-Kommissionen fremlægger skadelig 2015-plan

MEP Rina Ronja Kari siger:

“Juncker og EU-Kommissionens plan for næste år er en tættere koordinering af medlemslandenes forskellige velfærdsmodeller og øget social mobilitet. Det er meget dårlige nyheder for Danmark, fordi EU på den måde vil blande sig i, hvordan vores velfærdssystem skal indrettes.”

“Der er enormt stor forskel på, hvordan landene har indrettet deres sociale sikkerhedsnet. Den nordiske model baserer sig for eksempel på høj offentlig sikring og høj skat, hvor andre lande baserer sig på en udbredt grad af privat sikring og dermed lavere sikkerhed. De to modeller er uforenelige og en tættere koordinering vil betyde velfærdsdumping til skade for alle europæere, fordi Kommissionen gang på gang vælger side til fordel for den private sikring og lave sikkerhed.”

“Jeg mener helt afgjort, at alle europæere skal have bedre social sikring. Det kan de bare kun få, hvis medlemslandene selv indretter sin model, så den passer bedst til landenes vilkår. Hvis EU får lov at bestemme, vil det betyde ringere social sikring for rigtig mange mennesker.”

“Samtidig kan man frygte, at Kommissionens planer vil medføre endnu mere social dumping i Danmark. Øget social mobilitet, som Kommissionen ønsker, vil betyde, at arbejdsgivere kan hyre udenlandsk arbejdskraft til løn langt under overenskomstniveau. Det skader både udenlandske og danske arbejdere.”

“Ærlig talt er Junckers plan et angreb på vores ret til at indrette vores velfærdssystemer, som vi selv måtte ønske. En tættere koordinering er jo bare kodesprog for, at EU vil have endnu mere magt over medlemslandenes velfærdssystemer. Det er naturligvis lig med mindre dansk selvbestemmelse.”

“En social union baseret på dårlig social sikring, som Kommissionen stræber efter, er meget langt fra, hvad den europæiske befolkning ønsker.”

Back To Top