fbpx skip to Main Content

EU krav koster seks millioner jobs

EUFAGLIGT.DK: Hvis landene retter ind og følger henstillingerne fra EU om at stramme de offentlige budgetter, så vil det koste mindst 6 mil. europæiske jobs, det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
EU har givet henstillinger til 20 af de 27 medlemslande om at stramme op i budgetterne, så de inden for de næste få år overholder kravet om højst tre procents underskud på statsfinanserne af bruttonationalprodukter (BNP).

– Nu hvor vi ser de første spæde forårstegn i økonomien, så skal man passe på ikke at stramme op for meget og for tidligt. Vi har stadig ikke set en markant vending i beskæftigelsen i Europa. Derfor burde man se tiden an, siger Signe Hansen, international økonom i AE-Rådet.
– Samtidig er der risiko for, at stramningerne resulterer i en europæisk ørkenvandring, hvor ledigheden i Europa bider sig fast på det nuværende høje niveau, siger hun.

I gennemsnit anbefales det, at EU-landene strammer finanspolitikken med knap 4 pct. af BNP fra 2010-2014.
Sådanne stramninger vil få store konsekvenser for europæisk økonomi. Beregninger i prognosen viser således, at 6 millioner europæiske jobs kommer til at gå tabt som konsekvens af de europæiske stramninger.

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!
Læs også mere på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd hjemmeside – klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top