fbpx skip to Main Content

EU-lov forhindrer oprettelsen af praktikpladser

I forbindelse med et § 20-spørgsmål fra Per Clausen (Ø) om oprettelsen af praktikpladser under byggeriet af den nye Metro-Cityring i København, kom det frem, at EU-lovgivning forbyder kravet om praktikpladser ved metrobyggeriet.

Spørgsmålet stillet af Per Clausen var: Vil ministeren i samarbejde med Københavns Kommune og metroselskabet arbejde for, at der oprettes praktikpladser i forbindelse med metrobyggeriet?
Transportminister Hans Christian Schmidt (V) havde følgende svar på § 20-spørgsmålet:
“Metroselskabet har foretaget udbuddet af Cityringen i henhold til EU’s udbudsregler. Udbudsreglerne giver ”“ i korte træk – mulighed for at opstille sociale klausuler, men udelukker muligheden for at favorisere nationale hensyn. Metroselskabet har derimod ikke indarbejdet krav om danske uddannelsespladser, idet EU’s udbudsregler ikke giver mulighed herfor”.

Back To Top