fbpx skip to Main Content

EU mindsteløn, nej tak!

Grafik: Folkebevægelsen mod EU

Hver tiende arbejder i EU kan ikke leve af sin løn. De falder ind under betegnelsen ”working poor”. 40 procent af alle jobs i EU er ”atypiske”, hvilket vil sige, at det er jobs uden de basale rettigheder. Jamen er det så ikke godt, at EU-kommissionen vil indføre en lovbestemt mindsteløn?

Et dereguleret arbejdsmarked

EU har i årtier arbejdet målrettet på at deregulere arbejdsmarkedet. I Lissabontraktaten (EU’s grundlov) er liberalismen knæsat med den frie bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. Det har skabt en hær af retsløse, vandrende arbejdere. Virksomheder og borgerlige politikere roser denne deregulering.

Tror man virkelig, at dette ændres med et snuptag med et direktiv om mindsteløn? Tror man virkelig, at millioner af arbejdere i EU lige pludselig får en klækkelig lønforhøjelse?

Det kommer ikke til at ske. EU-kommissionen er ikke i gavehumør, tværtimod!
De steder og brancher, hvor den faglige organisering er lav, vil mindsteløn hurtigt blive maksimumløn. Mange arbejdere risikerer at få endnu dårligere vilkår.

Mange års kamp for løn- og arbejdsvilkår tabes på gulvet

I Danmark har arbejderne i 120 år haft ret til at kæmpe for bedre løn- og arbejdsvilkår.

Gennem strejker, konflikter og forhandlinger har arbejderne opnået faglige, sociale og politiske rettigheder. Det kaldes ”den danske model”. En lovbestemt mindsteløn er første skridt til at underminere de kollektive overenskomster og forhandlingsretten på det danske arbejdsmarked.

EU bryder selv traktaten

Oven i købet så tiltager EU-kommissionen sig ret til at blande sig i arbejdsmarkedsvilkår. Ifølge Lissabontraktaten har EU nemlig ingen beføjelser på dette område.
EU skal bare holde nallerne væk!

Det er på tide med en folkeafstemning om EU-medlemskabet!

Dette er et læserbrev bragt i Christianshavneren oktober 2020
af Egon Laugesen, medlem af Folkebevægelsen mod EU

Back To Top