fbpx skip to Main Content

EU-parlamentet godkender angreb på velfærden

I dag vedtog EU-parlamentet en lovpakke om den nye økonomiske regering i EU. Forslagene handler om, hvordan EU kan gennemtvinge sin økonomiske politik i medlemslandene.

Forslagene er helt i tråd med Europagten. Dog med den vigtige tilføjelse, at der introduceres økonomiske sanktioner imod lande som ikke kan eller vil leve op til EU’s krav. Derudover vil parlamentet give Kommissionen mere magt ved at øge anvendelsen af omvendt kvalificeret flertalt i ministerrådet. Dette betyder, at det vil kræve et kvalificeret flertal blandt regeringerne, at blokere for Kommissionens sanktioner overfor en medlemsstat.

Efter afstemningen udtalte Søren Søndergaard:

– EU’s økonomiske politik består af en særlig kombination af nyliberalistisk markedsfundamentalisme og tysk sparsommelighed. EU-kommissionens krav til Europagt-landene handler da også om, at befolkningerne skal arbejde længere, til lavere løn og med større social usikkerhed.

– For Danmarks vedkommende mener EU, at efterlønsordningen bør udfases som planlagt. EU’s politik betyder, at enhver regering uanset politisk farve og valgløfter vil være tvunget til at føre stort set den samme økonomiske politik.

– Det kan jeg selvfølgelig ikke støtte og derfor har jeg stemt nej til lovpakken i dag, afrunder Søren Søndedrgaard.

Læs også Sørens blog om emnet her

Læs om Kommissionens forslag til reformer i Danmark her

Hvis du vil vide mere om Europagten og lovpakken om økonomisk regering i EU kan du læse en artikel bragt på Altinget d. 25. marts 2011
her

MAR.

Back To Top