fbpx skip to Main Content

EU-regler sender flygtninge til krænkelser

Grækenland er voldsomt belastet af at være første stop i EU for mange asylansøgere. I 2008 modtog landet 146.000 asylansøgere. Og ifølge EUs regler for håndtering af asylansøgere, som er nedfældet i Dublin-forordningen, skal asylansøgere spm udgangspunkt sendes retur til det EU-land, de først er registreret i. Derfor sendes der mange retur fra Danmark til Grækenland. Sidste år blev 1.139 asylansøgere således returneret til Grækenland.

I en statusrapport over børnefamilier, der er ankommet til Danmark siden 2009, konkluderer Dansk Røde Kors imidlertid, at det ikke er forsvarligt. Familierne fortæller om vold, hjemløshed, sult og endda voldtægt. Og overraskende nok virkede nogle mere traumatiserede af oplevelserne i Grækenland end af begivenhederne i deres hjemland, som der står på Røde Kors’ hjemmeside.
“Min vurdering er, at en tilbagesendelse kan være dråben, der gør, at forældre ikke længere kan tage vare på deres børn,” siger psykolog Ditte Shapiro fra Dansk Røde Kors.
Alligevel vælger Danmark at holde fast i at sende bl.a. børnefamilier tilbage til disse helt urimelige vilkår ”“ stik mod FN’s anbefalinger. Røde Kors opfordrer nu til, at Danmark stopper med at sende asylansøgere til Grækenland.

“Vi bliver ved med at få rapporter fra ngo’er om overgreb, og Danmark kan risikere at have overtrådt de internationale konventioner, især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”, fortæller Thomas Gammeltoft-Hansen til DR. Han er forsker i flygtningeret og EU’s asylpolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier.
“Hvis integrationsministeren peger på, at hun bliver nødt til at følge Dublin-reglerne i stedet for menneskerettighedskonventionerne, så tror jeg hun har fået noget galt i halsen. For Dublin-systemet er ikke noget, der rangerer over menneskerettighederne”.

Læs mere på...
Dansk Røde Kors’ hjemmeside – klik her!
DR’s hjemmeside – klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top