fbpx skip to Main Content

EU-regler underminerer dansk økologi-mærke

EU’s regler medfører, at fødevarer, der ikke er rent økologiske, kan sælges under det danske økologi-mærke. Rina Ronja Kari mener, at EU underminerer troværdigheden af Danmarks økologiske standarder på fødevareområdet.

EU har bl.a. bestemt, at økologiske æg kan produceres med ikke 100% økologiske kyllinger. (Foto: Pixabay).

EU-kommissionen har forlænget en række undtagelser inden for produktion af økologiske fødevarer frem til 2020.

Det indebærer, at økologiske ægproducenter kan indsætte op til 18 uger gamle ikke-økologiske kyllinger i ægproduktionen. I Danmark anvendes rent økologisk opdrættede høns til æglægning.

Undtagelserne betyder også, at økologiske producenter må anvende fem procent ikke-økologisk proteinfoder til økologiske svin og fjerkræ inden for den samme periode.

Men selvom disse produkter altså ikke er 100 procent økologiske, så kan Danmark ikke forhindre, at disse fødevarer bliver solgt med det danske økologimærke. Det oplyser Folketingets EU-Oplysning i et svar til Folkebevægelsen mod EU.

Kari: EU underminerer forbrugernes tillid til øko-mærke

”Det forekommer grotesk, at EU’s regler betyder, at disse produkter, som ikke er rent økologiske, kan sælges under det danske ø-mærke. Det underminerer forbrugernes tillid til hele det danske mærkningssystem,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Hun mener også, at sagen viser, at EU har alt for megen magt over beslutninger, som burde være rent nationale anliggender.

”Man skal man naturligvis kunne stole på, at øko-mærkningen er i orden Hvis man som forbruger og forælder ønsker at købe rent økologiske produkter, så giver EU’s regler jo faktisk store problemer. Fødevarekontrol er et nationalt anliggende, og Bruxelles skal blande sig helt uden om. Vores øko-mærkning skal ikke undergaves af EU-kommissionen.”

Rina Ronja Kari hæfter sig også ved at dansk landbrugs interesseorganisationer modsætter sig EU-kommissionen.

”I Danmark har vi en række dygtige økologiske producenter, som nu skal konkurrere på ulige vilkår mod produkter, som ikke lever op til de samme øko-standarder. Og Danmark må ikke en gang gøre opmærksom på dette i form af anderledes mærkning. Det er helt forrykt.”

Fakta: Dansk landbrug modsætter sig EU-kommissionens undtagelse

Dansk landbrugs interesseorganisationer har også modsat sig EU-kommissionen forlængelse af undtagelserne i den økologiske produktion.

I et høringssvar fra 1. november 2017 tager både Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer klar afstand til EU’s undtagelser.

Høringssvaret indgår i et Grundnotat til Folketingets Europaudvalg, som blev udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet.

Landbrug og Fødevarer – uddrag af høringssvar:

”Landbrug & Fødevarer finder forlængelserne unødvendige, og opfordrer til at gøre indsigelser mod Kommissionens forslag. Landbrug & Fødevarer bemærker, at dispensationerne til at anvende ikke-økologiske hønniker anvendes konsekvent i en række medlemsstater, hvilket giver en klar

konkurrenceforvridning og uhensigtsmæssige vilkår for danske producenter.”

”Fødevarer mener ikke, at der grundlæggende er reelle forhindringer der umuliggør produktionen af økologiske hønniker i hele EU, og derfor bør dispensationsmuligheden fjernes allerede nu, i tråd med det indgåede politiske kompromisforslag til en ny økologiforordning.”

Økologisk Landsforening  – uddrag af høringssvar:

”Økologisk Landsforening mener ikke, at Danmark skal støtte forslaget om forlængelse af mulighederne for anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder og ikke-økologiske kyllinger til økologisk ægproduktion. Økologisk Landsforening mener ikke, at der findes faglig og forsyningsmæssig begrundelse for de to forslag. Økologisk Landsforening finder, at alle erfaringer viser, at udsættelse alene udskyder problemet.”

”For økologiske kyllinger til ægproduktion, mener Økologisk Landsforening, at det er meget useriøst at fremsætte forslag om at forlænge muligheden for at indkøbe ikke økologiske kyllinger til ægproduktion.”

”Ønsket om at anvende ikke økologisk opdræt handler ene og alene om at kunne købe billigere dyr, men det koster på tabt velfærd og omdømme i den anden ende. Hvis der i en medlemsstat ikke skulle være producenter til denne type produktion, så er det nemt at importere fra andre medlemsstater.”

Back To Top