fbpx skip to Main Content

EU’s asylsystem krakelerer

Den danske integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) tvangsudsendte 12 asylansøgere tilbage til Grækenland i sidste uge, ifølge Dagbladet Informations oplysninger (Information, 13/9 2010). Det på trods af, at flere rapporter fra FN, EU og en række internationale NGO’er hævder, at Grækenland ikke lever op til helt basale rettigheder, som ansøgerne har krav på.

Når integrationsministeren kan sende asylansøgere, der er kommet til Danmark fra Grækenland, gør hun brug af EU’s asylregler i den såkaldte Dublin-forordning.
Problematikken omkring tilbagesendelsen af asylansøgere i Grækenland, er i virkeligheden et udtryk for et EU-system i krise. Der er stor forskel på, hvor mange asylansøgere EU’s medlemslande modtager, og Grækenland er et af de lande, hvor mange flygtninge først søger tilflugt. Dublin-ordningen bygger på, at en asylansøgers sag afgøres i det land, hvor flygtningen ankommer først. EU’s medlemsstater er forpligtet til at overholde en række minimumsstandarder, så flygtninge er garanteret en nogenlunde ens behandling, uanset hvilket EU-land de ender i. Virkeligheden er dog en helt anden end Dublin-systemet, der forudsætter ligebehandling af flygtninge i EU. Dine chancer for at få asyl afhænger mere af, hvilket EU land du ankommer til end dit egentlige behov for asyl efter konventionerne.

Den danske integrationsminister er imidlertid mere optaget af, at følge Dublin-ordningen end at følge internationale flygtningekonventioner, lyder kritikken fra Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
– Det er forargeligt, at Birthe Rønn ikke kan afvente Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i en sag, der kan standse tilbagesendelsen af asylansøgere til Grækenland, siger Søren Søndergaard.

Læs mere om sagen hos bl.a. Dansk Flygtningehjælp – klik her!

Back To Top