fbpx skip to Main Content

Europæisk arrestordre medfører alvorlig uretfærdighed

EUOBSERVER.COM: [uddrag] Hurtig udlevering efter den europæisk arrestordre sender stadig uskyldige mennesker i udenlandske fængsler, hvilket vækker bekymring blandt de nationale offentlige anklagere, som sidste år sendte over 250 sager til mægling i EU’s retslige samarbejdsagentur, Eurojust.
I alt 256 sager blev behandlet af Eurojust i 2009, hvor to eller flere medlemsstater har været uenige om omfanget og proportionaliteten af en “europæisk arrestordre”, fremgår det af Eurojusts årsrapport.
Den europæiske arrestordre blev til i 2002 efter terrorangrebene på New York og Washington. Efter den hurtige udleveringsprocedure kan mistænkte sendes fra et EU-land til et andet inden 45 dage, hvis anklagemyndigheden har grund til at tro, at han eller hun har begået en alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Men de nationale myndigheder er ofte tilbageholdende med at udlevere deres statsborgere med henvisning til dårlige beviser eller uforholdsmæssige anholdelser for relativt små lovovertrædelser, fremgår det af Eurojust rapporten.

“Hvad vi kan gøre, er at give råd og se, hvordan vi kan lette udførelsen af en europæisk arrestordre, for eksempel hvilke yderligere beviser anklagere nødt til at indsamle,” siger Eurojusts talsmand Johannes Thuy til EUObserver.com. Men Eurojust’s bestyrelse med 27 anklagere fra hvert medlemsland har ingen myndighed til at annullere en fejlagtigt udstedt arrestordre eller for at stoppe en udlevering, selvom procedurerne er behæftet med fejl.

Flere sager fra Fair Trial International, en London-baseret organisation, viser, at denne hurtige udleveringsprocedure giver mulighed for, at sendes til et andet land, hvor de ofte ikke forstår sagen og anklagerne mod dem.
En britisk statsborger, Michael Turner, blev indespærret i et tidligere KGB-fængsel i Ungarn i fire måneder efter at være blevet udleveret i henhold til en europæisk arrestordre den 2. november 2009. I løbet af denne tid var han afhørt én gang af politiet om påstået svindel omkring hans feriehuse forretning i Ungarn og blev i sidste ende sendt tilbage til Storbritannien. Nu fem måneder efter hans udvisning er undersøgelsen stadig er i gang uden at der er fremsat anklager mod ham.

“Selv om hensigten med den europæiske arrestordre var at skaffe retfærdighed, så resulterer det nuværende system er i praksis resulterer i alvorlig uretfærdighed,” siger Catherine Hørt fra Fair Trials International til EUObserver.com.
Omkring 14.000 arrestordrer er udstedt årligt i hele EU og i mange tilfælde vedrører de mindre forbrydelser.
“Vi har stødt på tilfælde, hvor anklager er blevet kommet mange år efter den påståede overtrædelse eller i situationer, hvor en retfærdig rettergang er umulig eller hvor myndighederne har ikke engang lavet en beslutning om at retsforfølge.”

Læs hele artiklen på EUObserver.com – klik her!

Back To Top