fbpx skip to Main Content

Europæisk fagbevægelse: Nej til traktatændring

Samtlige medlemmer af EU-parlamentet har modtaget et brev fra John Monks, som er generalsekretær for den europæiske faglige sammenslutning EFS (forkortes ETUC på engelsk) – som LO i Danmark er medlem af. I brevet skriver John Monks:

“I denne uge vil forårstopmødet den 24.-25. marts behandle økonomisk regeringsførelse og den 24. marts vil Europa-Parlamentet stemme om, hvorvidt det vil acceptere en foreslået ændring af Lissabon-traktaten, som skal tillade såkaldte “bail outs” af eurolande i nød.
Med beklagelse må jeg meddele Dem, at vi ikke kan støtte denne ændring af traktaten. EFS er stærkt imod forslagene fra Rådet og Kommissionen om økonomisk styring.
Disse handler mere økonomiske stramninger end om økonomisk styring, og de lægger pres på løn, pension, offentlige ydelser og arbejdsløshedsunderstøttelse. Der er ingen specifik dagsorden for vækst, ligesom der heller ikke er en erkendelse af, at det er urimeligt at forsøge at løse problemer på de finansielle markeder med overgreb og stramninger på arbejdsmarkederne.
Den foreslåede ændring af traktaten ville åbne døren for disse stramninger. Selvom vi går ind for større økonomisk styring, er der intet positivt i de nuværende forslag.
Af disse grunde kan vi ikke støtte den foreslåede traktatændring.”

Læs brevet fra John Monks – klik på PDF-ikonet til højre

Back To Top