fbpx skip to Main Content

Eurozonens fremtid ser mørkere ud end resten af EU’s

I efteråret mente Kommissionen at i år skulle være blevet endnu et år med fremgang i EU, men Kommissionen har nu valgt at nedjustere sine forventninger.
På trods af dette, så er Danmark er langt fra det eneste land, som får en fremgang i BNP. Hvad bemærkelsesværdigt er, at intet EU land, som har beholdt sin egen møntenhed, klarer sig nær så dårligt som eurozonen samlet set.

Det medlemsland, udenfor eurosamarbejdet, der spås til at klare sig værst, er Ungarn, med en forvente tilbagegang på 0,1 % af BNP. Dette er markant mindre end den forventet tilbagegang for den samlet eurozone på 0,3 % i 2012.

Så når Kommissionen forventer, at den økonomiske udvikling i EU ikke forandre sig i 2012, er det fordi lande som Danmark, Polen, Sverige og Storbritannien trækker hele euroområdet op og opvejer tilbagegangen i eurozonen.

Ser forventningerne fremlagt af Kommissionen her
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/163&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

Back To Top