fbpx skip to Main Content

EU’s forsvarsfond handler hos “dødens købmænd”

Foto: Folkebevægelsen mod EU

Frem til 2027 har EU afsat ikke mindre end 97,5 milliarder kroner til udvikling af nye våben. EU skal have en hær og være en militær stormagt. I EU-sprog kaldes det en ”forsvarsfond”, selv om EU-hæren først og fremmest skal kæmpe for Unionens ”interesser” uden for Europa.

Begejstring over de mange milliarder

De mange milliarder har tændt julelys i øjnene på våbenfabrikanterne både i og uden for EU. Også danske våbenfirmaer og universiteter gnider sig i hænderne.

Sammenslutningen af danske våbenfabrikanter IFAD og Aalborg Universitet er godt i gang. Danmark er ellers ikke med i EU’s militære del på grund af forsvarsforbeholdet. Regeringen bruger det fif, at produktion af våben er industripolitik, og derfor ikke er omfattet af forbeholdet.

Åbner op for amerikanske våbengiganter

Den overordnede fortælling om EU’s sikkerhedspolitik er, at Putins Rusland er farligt, og at man ikke kan stole på Trump! Derfor må EU opruste.

Også uden for EU vil dødens købmænd være med til gildet. USA’s præsident Trump har gentagne gange advaret mod at diskriminere amerikanske firmaer.

Nu har EU så vedtaget et protokollat, der åbner for, at firmaer fra tredjelande kan deltage. Specifikt amerikanske. Kun ikke-EU-lande med ”demokratiske regeringssystemer, der respekterer menneskerettighederne og er gode naboer til Unionen”, vil være tilladt. Så er vejen banet for amerikanske våbengiganter, selvom udgangspunktet var, at EU ikke kan stole på Trump!

Britiske firmaer kan også deltage efter Brexit.

Dobbelt oprustning i Europa

Med EU’s oprustning får vi en dobbelt oprustning i Europa. Det vil føre til et nyt våbenkapløb. Faren for krig vil eskalere. Hvis EU ville leve op til sit (ufortjente) rygte som ”fredens projekt”, indkaldte Unionen alle lande i Europa til en nedrustningskonference. Den kommer først efter massivt folkeligt pres. EU er i lommen på militærindustrien – på dødens købmænd! En af mange gode grunde til at forlade den forening!

Denne artikel er skrevet af en af Folkebevægelsen mod EU’s aktive medlemmer, og blev bragt som indlæg i avisen Christianshavneren i marts 2020.

Back To Top