fbpx skip to Main Content

Faglig modstand mod norsk EU-aftale vokser

Det norske fagforbund for pædagoger og velfærdsarbejdere, FO, har på sin kongres vedtaget en resolution vendt mod EØS-aftalen, som Norge har med EU. Aftalen indebærer, at Norge skal følge EU’s lovgivning for det indre marked.

Det skriver EU-Fagligt.dk.

På FO-kongressen blev det tydeligt slået fast, at forbundene mener, at EØS-aftalen medfører privatisering, undergraver faglige rettigheder og truer fundamentet for den norske velfærd.

Og derfor vil de faglige ikke længere følge det norske LO’s linje i forhold til EØS-aftalen.

Principperne for den frie bevægelighed, som er hjørnestenen i den norske samarbejdsaftale med EU, betyder brutal lønkonkurrence, social dumping og økonomisk kriminalitet, mener FO ifølge den vedtagne resolution.

I teksten står der:

“EØS undergraver de faglige rettigheder, folkestyret og demokratiet. Grænsen er derfor nået for mange. Tiden er inde til en anden tilknytning til EU. Bevar selvbestemmelsesretten i den norske velfærdsstat, forhindre store sociale forskelle og udvanding af vores fælles velfærdsgoder”, hedder det i resolutionen, som blev vedtaget med kun få stemmer imod.

FO er det tredje forbund, som gå imod norsk LO’s linje i spørgsmålet om EØS-aftalen.

Tidligere har Norsk Transportarbejderforbund og El og IT Forbundet også stillet krav om, at Norge forlader EØS aftalen og erstatter den med en ren handelsaftale, skriver EU-Fagligt.dk.

Læs mere her.

Back To Top