fbpx skip to Main Content

Fattigste regioner får mindst ud af EU-midler

Eksempelvis formåede Rumænien kun at anvende 14 % af de midler, der var afsat fra Samhørighedsfonden i 2012 og Bulgarien, der er EUs fattigste land målt per indbygger, fik kun brugt 28 % af de afsatte midler. Ganske anderledes forholdt det sig med det betydeligt rigere Irland, der i samme år, formåede at anvende 60 % af de afsatte midler.

Kommissionen, der stod bag undersøgelsen, kommenterede på rapporten den 18. april og konstaterede, at det kræver stor administrativ kapacitet, at få glæde af midlerne.

En række af de fattigere medlemsstater lider både under svage administrationer og i nogle tilfælde også relativt meget korruption, hvad der medvirker til den dårlige udnyttelse af de afsatte midler.

Problemet går igen for anvendelsen af midlerne fra EUs Strukturfonde, hvor særligt fattigere lande har svært ved at udnytte mulighederne for at opnå EU-støtte til projekter.

Læs mere hos EUobserver.

Back To Top