fbpx skip to Main Content

Folkebevægelsen kræver dementi af regeringen

“Døren er åbnet til at tænke over indtægter, der ikke indkræves af finansministrene. Hvis EU havde flere af sine egne indtægter, så kunne overførsler fra de nationale budgetter reduceres”, siger EUs budgetkommissær Janusz Lewandowski i dag i en artikel Financial Times Deutschland. “Hvad angår tidsplanen, er der i EU-kredse, håb om, at et ambitiøst dansk formandskab kan få indgået en aftale i første halvdel af 2012”, fremgår det af østrigske medier.

– Meldingen fra EUs budgetkommissær er chokerende. Er det virkelig regeringens prioritet? Jeg opfordrer udenrigsminister Lene Espersen til at lægge alle kortene på bordet i denne sag ”“ og straks dementere Lewandowskis melding om, at en ny EU-skat er den danske regerings ambition, lyder det klare budskab fra Folkebevægelsens parlamentariker Søren Søndergaard.

– EU skal ikke have flere automatiske indtægtskilder. Skal EU have flere penge, skal det godkendes af de nationale parlamenter.

Læs mere hos bl.a.:
Financial Times Deuchtland – klik her!
Den østrigske nyhedsportal Krone.at – klik her!

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40.

Læs mere på Folkebevægelsens hjemmeside ”“ www.folkebevaegelsen.dk

Back To Top