fbpx skip to Main Content

Folkebevægelsen mod EU: Med det britiske farvel til EU er en væsentlig forudsætning for Danmarks EU-medlemskab væk

Det er en sejr for det britiske folk og det britiske demokrati, at det endelig lykkes for Storbritannien at træde ud af EU. Der har været mange forhindringer i vejen for at sikre en respekt for folkets vilje.

Briterne stemte nej til EU i 2016, men det er først her i 2020, at det britiske folk træder ud. Forhandlingerne har været hårde, og en del af udfordringerne for det britiske folk har været EU-positive britiske politikere, der ønskede at folkeafstemningsresultatet skulle underkendes eller udvandes. Undervejs har vi hørt i danske medier, at briterne har fortrudt deres nej. Det er en af mange påstande om Storbritannien, som ukritisk bringes videre i de danske medier. Intet peger dog på, at et flertal af briterne ønsker at forblive i EU. Briterne ønsker derimod internationalt samarbejde og de ønsker et velfungerende demokrati.

I Folkebevægelsen mod EU ønsker vi det britiske folk et stort tillykke med deres udtræden af EU.

Vi ved, at deres nej ikke er nej til internationalt samarbejde. Storbritannien og EU vil fortsat have en tæt relation. Vi vil f.eks. fortsat handle meget med briterne og studere i hinandens lande. Vi har i fællesskab et klimaansvar med briterne om at leve op til FN’s Parisaftale. Storbritannien kan nu forhandle handelsaftaler med resten af verden.

Deres nej er nej til et EU, hvor magten i alt for høj grad er centraliseret i Bruxelles og hvor demokratiet til stadighed undergraves.

EU-toppen burde have lavet en selvransagelse efter det britiske nej, men det skete desværre ikke. I stedet kører EU-toget i retning af endnu mere centralisering af magt. Det er tonedøvt over for en meget klar folkelig protest, og det skal vi danskere ikke acceptere. I Danmark er der ikke flertal for mere EU, men det er præcis det, vi i stadig større tempo får efter det britiske farvel.

Før Danmarks indtræden i EF lovede den daværende statsminister Jens Otto Krag, at Danmark skulle følge ”englænderne” ud af EF, hvis de på et senere tidspunkt skulle sige farvel. Det har vi ikke glemt i Folkebevægelsen mod EU.

Med det britiske farvel til EU er en væsentlig forudsætning for Danmarks EU-medlemskab væk. Vi fortsætter derfor med at kæmpe for, at Danmark en dag også kan frigøre sig fra EU.

Ja til internationalt samarbejde og demokrati – Nej til EU-staten!

For yderligere information kontakt venligst:
Susanna Dyre-Greensite
susanna@folkebevaegelsen.dk
5378 0818

Back To Top