fbpx skip to Main Content

Folkebevægelsens årsplan for 2018: Til kamp for Daxit

Folkebevægelsen mod EU’s Landsmøde har på weekendens Landsmøde vedtaget sin årsplan for 2018. Hovedopgaven det kommende år bliver at sikre en folkeafstemning for at bringe Danmark ud af EU.

Folkebevægelsen mod EU’s Landsmøde vedtog i weekenden 28.-29. oktober en ny Årsplan for 2018.

Fra Brexit til Daxit – det er et af hovedtemaerne for Folkebevægelsen mod EU’s arbejde det kommende år. Det står klart efter, at Folkebevægelsens landsmøde netop har vedtaget en årsplan for 2018.

Derudover sætter årsplanen også fokus på, hvordan EU påvirker folkestyre, velfærd og miljø negativt. Andre temaer omfatter handelsaftaler og beskyttelse af Danmarks militære forbehold og retsforbehold, samt kampen for at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel og mod social dumping.

>> Læs Folkebevægelsen mod EU’s Årsplan for 2018 her.

Årsplanen danner ramme for bevægelsens politiske og organisatoriske arbejde. Folkebevægelsen mod EU’s politiske hovedmål er at komme ud af EU. Bestræbelsen for at få Danmark ud af EU – og få et Daxit – er helt centralt i planen for det kommende års arbejde.

Brexit gør Danmarks vej ud af EU kortere

I Folkebevægelsen ved vi godt, at vejen ud af EU kan byde på bump og forhindringer. Men vi ved også, at Brexit betyder, at et farvel til EU er kommet langt tættere på, end vi har været i mange år.

Folkebevægelse vil både oplyse om de negative konsekvenser af EU-medlemskabet og støtte, at briterne får en ordentlig Brexit-aftale. Brexit gør Danmarks vej ud af meget EU kortere, og netop en god Brexit-aftale vil også vise, at et land kan meget mere, når det er kommet ud af EU.

Årsplanene slår også fast, at Folkebevægelsen skal øge systemkritikken af EU og tydeliggøre alle de steder, hvor EU-medlemskabet hindrer løsninger på dagens udfordringer.

Folkestyre, velfærd og miljø

EU gør det meget svært for medlemslandene og borgerne at passe på folkestyre, velfærd og miljø i EU.Det kommende år vil Folkebevægelsen derfor udbrede kendskabet til, hvordan EU skader både folkestyret, velfærden og miljøet. Vores hovedopgave er at styrke unionsmodstanden, så Daxit kan blive til virkelighed.

Desuden sætter den nye årsplan fokus på at styrke Folkebevægelsen mod EU, således at vi bliver stærke flere steder i landet på en måde, så det står helt tydeligt, at vi har plads og rum til mange slags mennesker og mange slags meninger, så længe vi er fokuseret i kampen for dansk selvstændighed.

Temaer

Udover at skabe mulighed for et Daxit skal Folkebevægelsen være klar til at reagere på nye tiltag fra EU og regeringen. Unionstoget buldrer af sted, og EU’s 2025 planer rummer både krav om en stadigt snævrere økonomisk styring, og også planer om militær oprustning.

Folkebevægelsen vil også det næste år fastholde, at Danmark ikke skal være en del af dette, og at vores forbehold – både euroforbeholdet og vores militære forbehold – skal respekteres fuldt ud.

Vi vil arbejde for at forsvare sejren fra Folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015. Det skal bl.a. ske ved at fokusere på, hvordan EU udvikler sin overnationale retspolitik, som omfatter øget overvågning af borgerne og grænseoverskridende politiindsatser. Folkebevægelsen vil vise, hvorfor det er godt for retssikkerheden, at vi valgte at bevare vores forbehold.

Investerings- og handelsaftaler

Folkebevægelsen skal også fokusere på EU’s investerings- og handelsaftaler, som indgås bag lukkede døre, og som kritiseres for at skade bl.a. demokrati, miljø og arbejdstagerrettigheder.

Folkebevægelsen skal fortsat arbejde imod såvel CETA, som TTiP og lignende aftaler, der aftales i hemmelighed og trækkes ned over hovedet på borgerne.

Nej til øget EU-budget

Om kort tid forlader briterne, der var en stor nettobidragsyder, EU. Det betyder, at EU får færre penge. Folkebevægelsen mener, at EU bør sætte forbruget ned i stedet for at sætte medlemsgebyret op for de tilbageværende lande.

I den forløbne periode har vi sat fokus på EU’s fråds, på blyantspenge og lukkede regnskaber. Dette fokus – og kampen for åbenhed – skal også fortsætte i det kommende år.

Miljø og menneskerettigheder

EU har en lang tradition for at være skadelig for miljø og klima. Der gøres for lidt for at passe på kloden, og EU bidrager ikke positivt til en progressiv miljø- og klimalovgivning. Derfor kan vi også passe bedre på klima og miljø, uden for EU.

Det er under al kritik, når EU vælger at lave aftaler med f.eks. Tyrkiets Erdogan, på trods af voldsomme brud på menneskerettighederne eller når EU laver handelsaftaler med Marokko om det besatte Vestsahara.

Her viser EU både en eklatant mangel på respekt for de grundlæggende menneskerettigheder, og samtidig en utrolig kortsigtet og inhuman tilgang til verden. Det vil vi ikke acceptere. Derfor er der også brug for et Danmark uden for EU, der igen kan bruge sin egen stemme igen.

For at løse de store opgaver, som Folkebevægelsen mod EU står overfor, vil vi styrke vores organisation. I årsplanen er det således en prioritet, at få Folkebevægelsen til at vokse og få mere aktive komiteer, og gøre det endnu nemmere at blive et aktivt medlem af vores bevægelse.

Men først og fremmest er målet for årsplanen 2018 altså at sikre dansk exit af EU – et Daxit.

Back To Top