fbpx skip to Main Content

Folketinget vil trodse EU og forbyde giftige stoffer

Et flertal i Folketinget udenom regeringen er villig til at trodse EUs regler og forbyde hormonforstyrrende stoffer i produkter rettet mod børn. Det drejer sig om stoffer som kan give drengebørn misdannede kønsorganer, skade mænds sædkvalitet og fremskynde pigers pubertet: ftalater, bisfenol A og parabener. Vedtages et særligt dansk forbud på området, risikerer Danmark en sag ved EF-domstolen for ulovlig handelshindring.

Folketinget følger Folkebevægelsen
Folketingsflertallets holdning er, hvad Folkebevægelsen mod EUs medlem af EU-parlamentet Søren Søndergaard har efterlyst ved flere lejligheder – bl.a. da EU-parlamentet i december 2008 vedtog regler, der tillader f.eks. fortsat brug af de farlige CMR-stoffer og ftalater i legetøj:
– Der er brug for et totalt forbud mod skadelige stoffer i legetøj og det haster. Når EU ikke vil beskytte børn mod stoffer, der kan medføre kræft, hjertesygdomme og kroniske luftvejslidelser, så må Danmark og andre ligesindede lande gå foran.

Ny undersøgelse og kampagne
Miljøstyrelsen har netop offentliggjort resultatet af en undersøgelse af to-åriges påvirkning af hormonforstyrrende stoffer. Undersøgelsen konkluderer bl.a. at:
* Enkelte påvirkninger med et højt indhold af et hormonforstyrrende stof, som det f.eks. ses med indholdet af DBP i gummistræsko kan resultere i en afgørende risiko for den 2-årige.
* De bidrag 2-årige modtager fra især ftalaten DBP (mest fra fødevarer) samt dioxiner og dioxinlignende PCB’er (mest fra fødevarer og til dels indeluft og støv) udgør en risiko for anti-androgene forstyrrelser af hormonsystemet.
* De bidrag 2-årige modtager fra især parabenerne propylparaben og butylparaben kan udgøre en risiko for østrogene forstyrrelser af hormonsystemet. Dette bidrag kommer overvejende fra kosmetiske produkter som creme/fedtcreme/lotion og solcreme.
Miljøstyrelsen har søsat en oplysningskampagne og udgivet en folder om sagen. Læs mere om den – klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top