fbpx skip to Main Content

Fordel for Danmark

Bragt i Morgenavisen Jyllands-PostenDer er noget imponerende i, at Erik Boel og Claus Sømod bliver ved med at hævde, at EU-undtagelserne skader danske interesser.
For netop nu kan alle da se, at det ikke passer. Hvis de danske vælgere ikke for 10 år siden havde været så fornuftige at sige nej til euroen, skulle vi nu betale omkring 10 mia. kr. for at redde ikke Grækenland, men de franske og tyske banker, der har lånt den græske stat penge. Senere kan der blive tale om endnu større beløb, når Portugal, Spanien og Italien for alvor kommer i vanskeligheder.
Den regning kan vi nu overlade til de lande, der har været tåbelige nok til at gå ind i eurosamarbejdet, og som ikke i tide sagde fra over for den uansvarlige politik, som de nævnte lande har ført.
Mener Boel og Sømod virkelig, at det er til skade for danske interesser, at vi sparer de penge? Påstanden om, at Danmark vil blive smidt ud af Europol pga. vor retslige undtagelse, holder ingen steder. Det meddelte selveste rigspolitichefen i et interview med Politiken 24/ 11 2009.
Som han siger: »De andre har brug for samarbejdet med Danmark.«

Ja, og så er der militæret.
Boel og Sømod har den forestilling, at EU blot vil bruge sit militær til fredsmissioner, og finder det derfor helt i orden, at vi næsten skal fordoble vores militære udgifter til glæde for EU. Vi er overbevist om, at EU har helt andre formål med forøgelsen af de militære udgifter. EU vil være en stormagt, og en stormagt skal naturligvis have et stærkt militær.
Siger vi ja til at afskaffe det militære forbehold, er vi ikke alene tvunget til at bruge ekstra milliarder på vores militær. Vi risikerer også, at skulle bøje os for de beslutninger, som de andre EU-lande kan finde på at træffe.
Skulle det mod forventning vise sig, at EU planlægger fornuftige aktioner, er der intet i vejen for, at vi støtter dem.

Back To Top