fbpx skip to Main Content

Forsvar almennyttige foreninger mod EUs momskrav

Kommissionen har anmodet Danmark om at ændre sin lovgivning om momsfritagelse af leverancer fra velgørende og på anden måde almennyttige foreninger og varer leveret af genbrugsbutikker. Efter Kommissionens mening går fritagelserne ud over, hvad der er hjemmel til i momsdirektivet. Ændres loven ikke efter Kommissionens anvisninger indenfor to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for EF-domstolen, er den klare besked til Danmark.

Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro, vurderer, at det vil koste ca. 100 millioner kroner om året. Det vil ramme organisationer som Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse og mange, mange andre økonomisk. Masse af mindre genbrugsbutikker, som er lokale arbejdsfællesskaber for frivillige ældre borgere, vil dreje nøglen om.

– EU får i dag en del af momsen, så EUs motiv er kynisk og klart: EU vil have snablen ned i humanitære og velgørende organisationers lommer. Det her er et voldsomt økonomisk angreb på disse organisationers frivillige arbejde. Folkebevægelsen mod EU opfordrer Folketinget og regeringen til at forsvare de almennyttige foreninger mod EUs samvittighedsløse krav om momsbetaling. Kræv EUs regler ændret, så velgørende organisationers genbrugsbutikker fortsat kan være momsfritaget i Danmark, udtaler Rina Ronja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
– Sig kort sagt til EU: Fingrene væk fra de velgørende foreningers indtægter!

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 26 70 18 16 / rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh K

Læs mere på bl.a.
Folkebevægelsens hjemmeside ”“ klik her!
EU-Kommissionens hjemmeside ”“ klik her!

Back To Top