fbpx skip to Main Content

Frankrig og Tyskland vil ændre Lissabontraktaten

Lederne af Frankrig og Tyskland mødtes i går i den franske by Deauville for at diskutere en fælles holdning til fremtidige stramninger af de økonomiske regler i EU.

På mødet blev den tyske og franske regering enige om, at de mener Lissabon-traktaten skal ændres med henblik på at styrke den økonomiske disciplin i EU. Således skal EU-lande, der bryder med stabilitets- og vækstpagten kunne få hurtigere og strengere straffe.

Ændringer af traktaten skal ifølge den franske og tyske regering indbefatte oprettelsen af en permanent økonomiske nødhjælpsmekanisme og muligheden for at fratage stemmerettigheden hos et medlemsland, der ikke følger EU’s henvisninger om få styr på økonomien.

– Finansielle sanktioner er begrænsede. Hvis der er en situation som i Grækenland, giver det så nogen mening at pålægge en bøde? Imidlertid giver det mening, hvis du forbyder et land fra at stemme om en lang række [væsentlige] EU-beslutninger, har en fransk kilde tæt på forhandlingerne udtalt.

For at traktatændringerne kan træde i kraft skal den vedtages og ratificeres af samtlige medlemslande i overensstemmelse med de enkelte landes grundlov.

Frankrig og Tyskland håber traktatændringerne kan vedtages inden 2013.

Back To Top