fbpx skip to Main Content

FTF vil have Løkke til at forsvare den danske model

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] På EU-topmødet senere på måneden lægger EU-kommissionen op til at få vedtaget retningslinjer, som indskrænker den fri forhandlingsret og arbejdsmarkedets ret til selv at sætte rammerne for, hvordan de aftaler løn- og ansættelsesvilkår.
Hvis det forslag, som EU-kommissionen har lagt frem vedtages, så er det en indblanding i den danske model. Det få nu formanden for FTT, Bente Sorgenfrey til at opfordre statsministeren til at gribe ind.
– Den danske aftalemodel har tjent det dansk arbejdsmark godt, og det er helt uacceptabelt, at EU blander sig i den måde, vi i Danmark fastsætter vores løn og øvrige ansættelsesvilkår, skriver Bente Sorgenfrey i et brev til statsministeren.

Forslaget om at EU skal blande sig i parternes fri forhandlingsret indgår i det udkast til økonomiske retningslinjer, som skal vedtages sammen den nye såkaldte EU 2020-strategi.
Her forslår EU-kommissionen regler for, hvordan kollektive aftaler skal udformes. Kommissionen skriver bl.a. at lønudviklingen skal tage hensyn til faglige kvalifikationer og de lokale vilkår på arbejdsmarkedet, ligesom der skal tages højde for forskelle i økonomisk udvikling inden for et lands regioner.

– Denne tekst finder FTF meget bekymrende, idet EU hermed blander sig i, hvordan vi i Danmark har indrettet vores arbejdsmarked, hvad angår fastsættelsen af løn og øvrige ansættelsesvilkår. I Danmark er det arbejdsmarkedets parter det alene og suverænt har retten til at indgå juridisk bindende aftaler og overenskomster, og sådan skal det efter vores opfattelse blive ved med at være, skriver FTF formanden.

Læs mere hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top