fbpx skip to Main Content

– Giv borgerne reel indflydelse!

Traktatens ord om borgerinitiativet
“Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til indenfor rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne.”
Lissabon-traktaten, Afsnit II, Artikel 11, afsnit 4

Den 31. januar er der høringsfrist for kommentarer til EU-kommissionens grønbog om EUs såkaldte borgerinitiativ, som betyder at en million borgere kan opfordre EU-kommissionen til at stille et lovforslag. Folkebevægelsen mod EU sender i denne anledning et høringssvar til EU-kommissionen.

– Folkebevægelsen mod EU mener, at alle initiativer, der reelt vil styrke borgernes indflydelse er gode. Men vi har ikke de store illusioner om at borgerinitiativet bliver et væsentligt demokratisk fremskridt for en union, som slet ikke ønskede eller ønsker borgernes indflydelse på Lissabon-traktaten, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Men vi vil gerne indgå i en dialog med EU-kommissionen – især når der er tale om EUs enorme demokratiske underskud. Folkebevægelsens hovedbudskab er for det første, at når en million borgere går sammen om et initiativ, bør Kommissionen have pligt til at tage spørgsmålet op og ikke have mulighed for bare at lægge det i skuffen. For det andet bør Lissabon-traktatens ord om, at borgerne skal være ”fra et betydeligt antal medlemsstater” fortolkes, så det bliver nemmest muligt at rejse et såkaldt borgerinitiativ. Og for det tredje vil det være en urimelig politisk begrænsning, hvis initiativer kun må være for forslag der er ”nødvendig til gennemførelse af traktaterne”, siger Ditte Staun og tilføjer:

– Det vil være godt, hvis EU-Kommissionen for en gang skyld udvider borgernes mulighed for at komme til orde og ikke bare gør det såkaldte borgerinitiativ til en form for underskriftindsamling, der mest er tænkt som beskæftigelsesterapi for rygklappende EU-entusiatister. Vi får se.

Læs Folkebevægelsens høringssvar
– klik på PDF-ikonet til højre!

Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte:
Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 25 60 62 33 / e-mail: ditte@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh KLæs mere:
EU-Kommissionens Grønbog om europæiske borgerinitiativer – klik her!

Back To Top