fbpx skip to Main Content

Gør som svenskerne − stop EUs nævenyttige forslag

Åbent brev til Folketingets Europaudvalg:

Gør som svenskerne − stop EUs nævenyttige forslag

Den svenske Riksdag, der svarer til det danske Folketing, opfordrer andre parlamenter i EU til at gå sammen om at stoppe forslag fra EU, som bør besluttes på nationalt niveau.

Opfordringen kommer fra et enigt Konstitutionsutskott (KU), som mener, at der flyttes for megen magt fra de nationale parlamenter til Bruxelles. Dermed følger man ikke subsidiaritetsprincippet, altså at mest muligt skal bestemmes så tæt på borgerne som muligt. Konstitutionsutskottet svarer til Folketingets Europaudvalg.

Sverige er selv et af de lande, der er bedst til at sige fra, når Kommissionen går ind på Riksdagens område. Men mange andre parlamenter tager lettere på den ting.

”Hvis tilstrækkeligt mange parlamenter slår sig sammen, kan de tvinge Kommissionen til at tage de forslag, den kommer med, op til fornyet overvejelse,” siger formanden for Konstitutionsutskottet, Peter Eriksen, der er valgt for Miljöpartiet.

Han påpeger, at Kommissionen ifølge Lissabontraktaten har pligt til at trække et forslag tilbage, hvis en trediedel af medlemslandene kræver det.

Folkebevægelsen mod EU vil på det kraftigste opfordre Folketingets Europaudvalg til at gøre som svenskerne: ”Stop de nævenyttige forslag i opløbet!”

Rina Ronja Kari
Talsperson for Folkebevægelsen mod EULæs mere om Riksdagens beslutning – klik her!

Ønskes yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 26 70 18 16/ e-mail: rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top