fbpx skip to Main Content

Grænsekontrol: problemer med ansvarsplacering

EU’s øgede privatisering af grænsekontrol fører problemer med ansvarsplacering med sig. Det gælder især i sager hvor rettigheder ikke bliver overholdt, da opdelingen af opgaverne mellem de private firmaer og det nationale politi bliver stadig mere uklar.

Storbritannien er det land i EU hvor det private marked for grænsekontrol er størst. Her oplever man især problemer med monitoreringen af de private sikkerhedsfirmaer.

Til at føre tilsyn med firmaerne, er der Independent Monitoring Boards (IMB). IMB består af frivillige. De rapporterer direkte til den britiske indenrigsminister. NGO’en, Detention Action, påpeger at rapporternes kvalitet ofte varierer.

I IMB’s rapport for 2012 angående Colnbrook IRC, var der positive tilbagemeldinger. Meldingerne lød på god etik og omsorg. I juli 2012 fik en indsat 47-årig mand et hjerteanfald i centret. Vagterne reagerede ikke før det var for sent.

Efter dødsfaldet proklamerede det britiske grænseagentur at de indsattes sundhed følges nøje, og at det kræves af sundhedspersonalet at de rapporterer sager hvor indsattes helbred er på spil. En lignende proklamation kom fra det firma der var ansvarlig for centret.

I marts offentliggjorde Confederation of European Security Services en undersøgelse. Undersøgelsen taler for at private firmaer bør have muligheden for at tilbyde tjenester, der før i tiden hørte under de offentlige myndigheders kompetenceområder. I argumentationen bliver der lagt vægt på juridiske fordele så som kontraktlig valgfrihed, ansvar og erstatningsansvar som fjerner den ”eksklusion og rivalisering som nogle gange er til stede i de offentlige tjenesteydelser.”

Back To Top