fbpx skip to Main Content

Græsrødder: EU mistede lederrolle

”At kalde det her for nogen form for fremskridt er at gøre grin med klimaproblemerne. Erklæringen i København er helt uforpligtende. Skurkene er især USA og EU, som ikke har påtaget sig deres ansvar i modsætning til f.eks. Kina, som faktisk på en række områder gør meget. Det eneste vestlige land, som tager det her seriøst, er Norge, mens de øvrige landes optræden nærmest er en fornærmelse”, har Jon Burgwald, klimaforhandlingsmedarbejder hos Greenpeace, udtalt i medierne.
“Verden har nu et år til Mexico, hvor en retfærdig, ambitiøs og juridisk bindende aftale om at undgå katastrofale klimaændringer skal vedtages. Det kan kun ske, hvis de industrialiserede lande med USA og EU i spidsen kraftigt øger deres ambitionsniveau”, konkluderes der bl.a. på Greenpeace’s hjemmeside.

”USA bærer hovedansvaret for fiaskoen ved FN’s klimatopmøde i København, hvor det ikke lykkedes at blive enig om en reel global aftale. De andre rige lande gemte sig bag USA og har prøvet at fedte ansvaret af på Kina. EU mistede sin lederrolle på klimaområdet, og det fremstår som et moralsk nederlag”, konstaterer Mellemfolkeligt Samvirke på sin hjemmeside.

Læs mere på bl.a.:
Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside ”“ klik her!
Greenpeace’s hjemmeside ”“ klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top