fbpx skip to Main Content

Grundlovssag på landsmøde

Retssagen mod regeringen for grundlovsbrud ved manglende folkeafstemning om Lissabon-traktaten kom i dag op på Folkebevægelsens landsmøde. Ole Krarup, der fører sagen for 37 danskere, gik på talerstolen og fortalte om Civilstyrelsens og Procesbevillingsnævnets afvisning af fri proces i sagen.

– Afslaget om fri proces undergraver i realiteten demokratiets og retssamfundets skel mellem den udøvende og den dømmende magt. Det er derfor i sig selv et angreb på folkestyret, som vi opfordrer alle demokratisk sindede borgere til at svare igen på ved at bakke op om sagen, sagde Ole Krarup.

Ole opfordrede landsmødedeltagerne og alle andre til at bakke op om Folkeafstemningskomiteen, som støtter retssagen. Man kan melde sig ind på hjemmesiden www.lissabonsagen.dk. Og man kan indbetale et beløb på konto 0400 4015683967 mærket “indsamling”.

Selve retssagen er berammet og under forberedelse til behandling i Højesteret den 13.- 14. december.

Back To Top