fbpx skip to Main Content

Grundlovstale 2016: Det handler om demokrati

Kære venner,

Det er dejligt at være her på Bornholm. Hver gang jeg kommer til denne dejlige klippeø, så får jeg lyst til at blive her længere.

Og jeg er også rigtig glad for, at Folkemødet er her på Bornholm. Det er blevet til en rigtig god tradition til gavn for demokratiet ”“ og den tradition skal vi fastholde her på Bornholm.

Nej’et fra den 3. december skal respekteres og dansk demokrati skal ikke undergraves yderligere!

Grundlovsdag er en festdag for demokratiet, og vi har gode grunde til at være glade i Folkebevægelsen mod EU.

Vi vandt folkeafstemningen den 3. december om retsforbeholdet.

Danskernes nej i folkeafstemningen betyder, at vi ikke underlægges EU’s overstatslige retspolitik. Men også, at vi kan samarbejde mellemstatsligt med andre lande om retspolitiske spørgsmål og bekæmpelse af kriminalitet.

Det er til stor fordel for vores demokrati, at vi bevarer suveræniteten på retsområdet.

For hver gang vi giver EU overstatslig magt på et område, så mister Folketinget initiativretten til at lave nye lovforslag eller til at ændre lovene.

Samtidigt er det også en kendsgerning, at vi kun har 1,1 % af stemmerne i EU’s ministerråd. Og under 2 % af stemmerne i EU-parlamentet.

Vi skal derfor fastholde vores nej til at give EU overstatslig magt på retsområdet.

Målet må være at vi samarbejder internationalt samtidigt med, at vi giver demokratiet de bedste vilkår.

Derfor synes jeg, at vi skal gøre som Norge, Island og Schweiz og sigte efter en mellemstatslig og operationel aftale med Europol.

Ja det kan godt være at vores statsminister Lars Løkke Rasmussen synes, at det er svært at forhandle en mellemstatslig aftale på plads med EU. Men så må han simpelthen se at komme i arbejdstøjet.

Der er allerede 18 lande, der har mellemstatslige aftaler med EU på retsområdet og det må også være muligt for Danmark.

Lad os derfor stå sammen om en opfordring til Løkke og Christiansborg:

Nej’et fra den 3. december skal respekteres og dansk demokrati skal ikke undergraves yderligere! Vi kan derfor ikke afgive suverænitet til EU på retsområdet, men vi vil gerne samarbejde med andre lande, som et selvstændigt land.

Og vi skal have en helt ny EU-dagsorden i Danmark.

I stedet for at tale om at give EU mere magt, så må vi have en debat om at flytte magt tilbage fra EU til Danmark.

Og det er på tide, at vi får en dansk afstemning om EU-medlemskabet!

I Storbritannien stemmer befolkningen som bekendt den 23. juni om hvorvidt landet skal træde ud af EU eller fortsat være medlem.

Det bliver en enormt spændende afstemning.

Og det giver god mening at spørge befolkningen igen om EU-medlemskabet:

For det første fordi der er mange danskere, der aldrig er blevet spurgt om vi skal være med i EU.

Alle der er under 63 år er nemlig aldrig blevet spurgt i en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab [valgretsalderen var 20 år i 1972].

Og for det andet bør vi afholde en folkeafstemning om EU-medlemskabet fordi EF/EU har ændret sig markant efter, at Danmark og Storbritannien blev medlemmer i 1973.

Tænk blot på, at EU blander sig i flertallet af de love, som vedtages i Folketinget og at cirka halvdelen af dagsordenspunkterne i by- og regionsrådene er påvirkede af EU.

I debatten før afstemningen i 1972 var det de færreste, der kunne forestille sig den store centralisering af magt, som der nu er sket i EU.

Der er jo stort set ikke det område, som EU ikke ønsker magt over.

Befolkningen er også blevet snydt for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten og Finanspagten.

Vi har derfor som befolkning aldrig sagt ja til, at Danmark hvert år skal stå skoleret i EU med forslaget til finanslov.

Vi har aldrig sagt ja til at EU skal blande sig på alle de områder, hvor det sker i dag.

Og mange af os er som sagt aldrig blevet spurgt om EU-medlemskabet.

Jeg er selv meget harm over EU’s indblanding i den grønne omstilling herhjemme.

EU har jo erklæret PSO-afgiften i sin nuværende form for ulovlig og nu overvejer regeringen i stedet, at erstatte PSO-afgiften med højere skat.

Det er på ingen måde fornuftigt og slet ikke en fordel for miljøet.

Set med miljøbriller, så er det jo bedst, hvis det er miljøbelastningen, der beskattes, så vi som borgere kan vælge at leve mere miljøvenligt.

EU er simpelthen til skade for miljøet, sundheden, velfærden, det globale udsyn og vores demokrati.

Det er derfor på tide, at vi ligesom briterne får en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Folkebevægelsen mod EU er begyndt at samle underskrifter ind for en folkeafstemning.

Jeg håber derfor, at alle jer der er her i dag vil skrive under.

Man kan også skrive under på Folkebevægelsens hjemmeside www.folkebevaegelsen.dk/stem.

Vi kom ind i EF sammen med Storbritannien og jeg synes det vil være dejligt hvis vi kan forlade EU sammen med Storbritannien.

Rigtig god grundlovsdag!

[med forbehold for at jeg formulerede mig lidt anderledes, da jeg holdt talen]

Grundlovstale 2016: Det handler om demokrati

Kære venner,

Det er dejligt at være her på Bornholm. Hver gang jeg kommer til denne dejlige klippeø, så får jeg lyst til at blive her længere.

Og jeg er også rigtig glad for, at Folkemødet er her på Bornholm. Det er blevet til en rigtig god tradition til gavn for demokratiet ”“ og den tradition skal vi fastholde her på Bornholm.

Nej’et fra den 3. december skal respekteres og dansk demokrati skal ikke undergraves yderligere!

Grundlovsdag er en festdag for demokratiet, og vi har gode grunde til at være glade i Folkebevægelsen mod EU.

Vi vandt folkeafstemningen den 3. december om retsforbeholdet.

Danskernes nej i folkeafstemningen betyder, at vi ikke underlægges EU’s overstatslige retspolitik. Men også, at vi kan samarbejde mellemstatsligt med andre lande om retspolitiske spørgsmål og bekæmpelse af kriminalitet.

Det er til stor fordel for vores demokrati, at vi bevarer suveræniteten på retsområdet.

For hver gang vi giver EU overstatslig magt på et område, så mister Folketinget initiativretten til at lave nye lovforslag eller til at ændre lovene.

Samtidigt er det også en kendsgerning, at vi kun har 1,1 % af stemmerne i EU’s ministerråd. Og under 2 % af stemmerne i EU-parlamentet.

Vi skal derfor fastholde vores nej til at give EU overstatslig magt på retsområdet.

Målet må være at vi samarbejder internationalt samtidigt med, at vi giver demokratiet de bedste vilkår.

Derfor synes jeg, at vi skal gøre som Norge, Island og Schweiz og sigte efter en mellemstatslig og operationel aftale med Europol.

Ja det kan godt være at vores statsminister Lars Løkke Rasmussen synes, at det er svært at forhandle en mellemstatslig aftale på plads med EU. Men så må han simpelthen se at komme i arbejdstøjet.

Der er allerede 18 lande, der har mellemstatslige aftaler med EU på retsområdet og det må også være muligt for Danmark.

Lad os derfor stå sammen om en opfordring til Løkke og Christiansborg:

Nej’et fra den 3. december skal respekteres og dansk demokrati skal ikke undergraves yderligere! Vi kan derfor ikke afgive suverænitet til EU på retsområdet, men vi vil gerne samarbejde med andre lande, som et selvstændigt land.

Og vi skal have en helt ny EU-dagsorden i Danmark.

I stedet for at tale om at give EU mere magt, så må vi have en debat om at flytte magt tilbage fra EU til Danmark.

Og det er på tide, at vi får en dansk afstemning om EU-medlemskabet!

I Storbritannien stemmer befolkningen som bekendt den 23. juni om hvorvidt landet skal træde ud af EU eller fortsat være medlem.

Det bliver en enormt spændende afstemning.

Og det giver god mening at spørge befolkningen igen om EU-medlemskabet:

For det første fordi der er mange danskere, der aldrig er blevet spurgt om vi skal være med i EU.

Alle der er under 63 år er nemlig aldrig blevet spurgt i en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab [valgretsalderen var 20 år i 1972].

Og for det andet bør vi afholde en folkeafstemning om EU-medlemskabet fordi EF/EU har ændret sig markant efter, at Danmark og Storbritannien blev medlemmer i 1973.

Tænk blot på, at EU blander sig i flertallet af de love, som vedtages i Folketinget og at cirka halvdelen af dagsordenspunkterne i by- og regionsrådene er påvirkede af EU.

I debatten før afstemningen i 1972 var det de færreste, der kunne forestille sig den store centralisering af magt, som der nu er sket i EU.

Der er jo stort set ikke det område, som EU ikke ønsker magt over.

Befolkningen er også blevet snydt for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten og Finanspagten.

Vi har derfor som befolkning aldrig sagt ja til, at Danmark hvert år skal stå skoleret i EU med forslaget til finanslov.

Vi har aldrig sagt ja til at EU skal blande sig på alle de områder, hvor det sker i dag.

Og mange af os er som sagt aldrig blevet spurgt om EU-medlemskabet.

Jeg er selv meget harm over EU’s indblanding i den grønne omstilling herhjemme.

EU har jo erklæret PSO-afgiften i sin nuværende form for ulovlig og nu overvejer regeringen i stedet, at erstatte PSO-afgiften med højere skat.

Det er på ingen måde fornuftigt og slet ikke en fordel for miljøet.

Set med miljøbriller, så er det jo bedst, hvis det er miljøbelastningen, der beskattes, så vi som borgere kan vælge at leve mere miljøvenligt.

EU er simpelthen til skade for miljøet, sundheden, velfærden, det globale udsyn og vores demokrati.

Det er derfor på tide, at vi ligesom briterne får en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Folkebevægelsen mod EU er begyndt at samle underskrifter ind for en folkeafstemning.

Jeg håber derfor, at alle jer der er her i dag vil skrive under.

Man kan også skrive under på Folkebevægelsens hjemmeside www.folkebevaegelsen.dk/stem.

Vi kom ind i EF sammen med Storbritannien og jeg synes det vil være dejligt hvis vi kan forlade EU sammen med Storbritannien.

Rigtig god grundlovsdag!

[med forbehold for at jeg formulerede mig lidt anderledes, da jeg holdt talen]
Back To Top