fbpx skip to Main Content

Hård international kritik af ny EU-lov om skattely

GUE/NGL-gruppen og en lang række NGOer kritiserer et nyt lovforslag om land-for-land skatte-rapportering, som EU-Parlamentet vedtog i dag. Lovforslaget kritiseres for at være fuld af smuthuller, så multinationale selskaber kan fortsætte deres skatteunddragelse. Rina Ronja Kari kalder loven ‘uambitiøs og mangelfuld’.

Rina Ronja Kari og GUE/NGL gruppen mener ikke, at en ny EU-lov om land-for-land skatte-rapportering vil bremse skattesnyd. (Foto: Pixabay).

EU-Parlamentet har netop vedtaget et nyt lovforslag, der skal dæmme op for multinationale selskabers skatteunddragelse ved at indføre såkaldt land-for-land rapportering. I princippet betyder land-for-land rapportering, at multinationale selskaber skal afrapportere, hvor meget de tjener, og hvad de betaler i skat i hvert enkelt land.

Denne åbenhed i virksomhedernes skatteforhold skal være med til at sikre, at virksomhederne ikke overfører deres overskud til skattely men betaler skat, der hvor profitten er skabt. Ideen om land-for-land rapportering er blandt andet et krav som civilsamfund, NGOer, skatteaktivister og akademikere har ført kampagner for i over 10 år.

EU’s konkrete udformning af land-for-land rapportering er dog blevet massivt kritiseret for at være udvandet og utilstrækkelig. Kritikken kommer især fra en lang række internationale NGOer.

“Åbenhed er det vigtigste våben, når vi skal bekæmpe skatteunddragelse og skattely i dag. Men forslagene blev kun til meget lidt, fordi der er tilføjet en klausul, som har udvandet lovforslaget, så multinationale selskaber fortsat kan skjule følsomme økonomiske oplysninger,” siger

Miguel Viegas, der sidder i ECON-udvalget for økonomiske og monetære spørgsmål.

85% af alle selskaber ikke omfattet af loven

Det tyske medlem af GUE/NGL Fabio De Masi (Die Linke) er viceformand for EU-Parlamentets Panama-udvalg for pengevask og skatteunddragelse, og han mener, at lovens beløbsrammer er utilstrækkelige.

Beløbsrammen betyder nemlig, at loven udelukkende gælder for selskaber med en omsætning over 750 mio. euro. Men ifølge OECD vil det medføre, at 85% af alle selskaber ikke bliver omfattet af loven.

Folkebevægelsens, Rina Ronja Kari er helt enig i sine kollegers kritik.

“I EU-Parlamentet kæmpede jeg og mine kollegaer fra oppositionen i GUE/NGL for, at grænsen skulle sættes ned til 40 mio. euro i årlig omsætning, som også er den gældende EU definition af store selskaber. Men det argument bed ikke på højrefløjen. Nu er grænsen altså næsten 20 gange højere. Man spørger jo uvægerligt sig selv, hvorfor skal disse selskaber fritages fra de nye skatteregler?”, siger Rina Ronja Kari.

43 internationale NGOer protesterer mod loven

I alt 43 internationale NGOer som arbejder med skattespørgsmål – herunder også danske Oxfam IBIS og Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid, har sendt et åbent brev til den konservative EPP-gruppes formand i EU-Parlamentet, Manfred Weber, for at bede ham om at ændre lovteksten.

NGOerne kritiserede, at netop højrefløjen i juni fik tilføjet en såkaldt “get out clause” for multinationale selskaber til lovteksten, som kan forhindre gennemsigtighed og dermed fremme mulighederne for fortsat skattesnyd.

NGOerne påpegede, at lovteksten er alt for mangelfuld, og at den ikke sikrer nok åbenhed i virksomhedernes rapportering. Netop åbenhed er det vigtigste våben i kampen mod skatteunddragelse.

EU’s sorte liste over skattely

Problemet handler om, at der er begrænset rapporteringspligt for en lang række lande uden for EU, med mindre disse lande er på EU’s sortliste over skattely.

Hvis et land ikke er på EU’s sorte liste, så betyder det reelt, at kravet om land-for-land rapportering ikke gælder for virksomheder i disse lande. Imidlertid er EU’s sorte liste over skattely på ingen måde fyldestgørende, og den medtager ikke nogle af verdens største skattely-nationer som Schweiz, Bahamas og Panama.

“Vi har brug for et konsekvent opgør med en yderst skadelig skattepraksis, der berøver de europæiske samfund for mange milliarder af euro, som skulle være gået til social velfærd, sundhed og uddannelse. Men i stedet har vi fået denne udvandede lappeløsning. EU svigter endnu en gang borgerne,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top