fbpx skip to Main Content

Håndhævelsesdirektiv i baglås

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Egentlig var der lagt op til, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fredag skulle have et forhandlingsmandat med sig fra Europaudvalget, men i sidste øjeblik blev det aflyst, fordi det irske formandskab meddelte at landene står så langt fra hinanden, at der ikke er udsigt til enighed. Så i stedet måtte Europaudvalget nøjes med en orientering.

Det såkaldte håndhævelsesdirektiv skal angiveligt sikre en bedre overvågning af vilkårene for udstationerede arbejdere, men sådan som forslaget ligger nu, risikerer det at undergrave indsatsen mod social dumping. Uenigheden handler kort om, hvorvidt direktivet skal indeholde en ”lukket liste” over de krav medlemslandene kan stille til firmaer, der udstationerer, eller om den skal være åben, så det bliver muligt for medlemslandene at stille yderligere krav.

EU-kommissionens forslag indebærer en lukket liste af krav, og med de krav som er med i forslaget, vil det sætte bom for en række af de initiativer, som regeringen og Enhedslisten har aftalt mod social dumping. Der er en blok af lande, som er imod at gøre listen åben, mens et flertal støtter ideen.

– Regeringen er skeptisk over for forslaget til artikel 9 (den lukkede liste red.), da forslaget er i modstrid med det overordnede formål med direktivet og kan begrænse muligheden for at indføre kontrolforanstaltninger i fremtiden, hedder det i et notat med status over forhandlingerne.

– Det er ærgerligt at vi ikke kan blive enige, problemerne med social dumping er rigtigt store, men uenighederne handler om de mest centrale bestemmelser i direktivet, sagde Mette Frederiksen ved fremlæggelsen i Europaudvalget.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top