fbpx skip to Main Content

Højesteretsdommer kritiserer EU-charter

Højesteretspræsident Torben Melchior, der stopper i embedet i slutningen af august, har kritiseret EUs Charter om Grundlæggende Rettigheder i et interview til Ritzau, som er gengivet i bl.a. Fyens Stiftstidende. Chartret blev vedtaget i forbindelse med Lissabon-traktaten.

“Jeg synes, vi skal være tilbageholdende i vores prøvelse af, om Folketinget overholder de grundlæggende principper i charteret om økonomiske og sociale rettigheder. Vi er ikke på valg og har ikke noget demokratisk mandat”, siger den afgående højesteretsdommer og tilføjer bl.a.:
“Her er domstolene tillagt en indflydelse, der egentlig tilkommer de folkevalgte. Det er lidt overraskende, at man har overladt den slags problemer til domstolene. Efter min mening egner disse spørgsmål sig ikke til at blive afgjort i en retssal. Det er ofte et politisk valg, hvordan sådanne generelle regler skal udmøntes.”

Torben Melchior har været højesteretsdommer siden 1991, højesteretspræsident siden 2004 og har bl.a. været formand for Network of Supreme Court Presidents of the European Union. Han fylder 70 år i år.

Back To Top