fbpx skip to Main Content

Hvorfor skal vi dog blive i EU?

Debatindlæg af Sven Skovmand bragt i dagbladet Information lørdag den 13. februar 2010

EU har i dag en overvældende indflydelse på bl. a. Danmarks økonomi og de danske love. Vores eneste beskyttelse mod EU er forbeholdene, som vi skal holde fast ved.
Tilhængerne af EU betragter det som en given ting, at vi skal blive ved med at være medlem af EU.
De mener, at EU er til økonomisk gavn for Danmark, og at det vil være umuligt for os at stå udenfor.
Og så mener de, at EU er til gavn for freden i verden, og at det er en demokratisk organisation, som vi må støtte.

Ingen af disse påstande er rigtige.
For at tage det økonomiske først, så betaler vi hvert år 20 milliarder kroner til EU og får kun ni milliarder igen. Og det er kun toppen af isbjerget. Den største udgift ved EU skyldes, at de varer, vi køber i udlandet, bliver dyre. EU har høje toldsatser for eksempelvis biler, cykler og elektronisk udstyr. Og EU lægger gang på gang en ekstra told på op til 100 procent på varer fra lande uden for EU.
Den ansete franske økonom, Patrick Messerlin, har beregnet, at det koster EU-landene seks-syv procent af deres bruttonationalprodukt. Det vil for Danmarks vedkommende svare til over 100 milliarder.
Vi vil faktisk kunne løse en væsentlig del af vores økonomiske problemer ved at melde os ud af EU!

EU skader freden
Med hensyn til freden kan der ikke gives et eneste eksempel på, at EU har gavnet freden.
Derimod kan der nævnes mindst to eksempler på, at EU har handlet til skade for den. Det gælder EU’s anerkendelse i 1991 af Slovenien og Kroatien, der var en væsentlig del af årsagen til den jugoslaviske borgerkrig.
Det gjaldt EU’s meddelelse om, at Sri Lankas tamilske tigre var en terrororganisation. Det standsede Norges indsats for at skabe fred i landet.
Hertil kommer, at EU’s handelspolitik er til stor skade for verdens fattige lande og dermed truer deres stabilitet.
Ja, og så er der påstanden om demokratiet. Den har heller ikke ret meget på sig.
EU ledes ikke af demokratisk valgte politikere, men af mere eller mindre anonyme embedsmænd og »eksperter«, der i vid udstrækning lader sig styre af de tusinder af lobbyister, der har slået sig ned i Bruxelles.
Derfor er det dybt betænkeligt, at EU har så stor indflydelse på de danske love. Allerede i dag skyldes 60-70 procent af de danske love EU-beslutninger, og andelen vil vokse med Lissabon-traktaten.

Vores eneste beskyttelse mod EU er i dag forbeholdene fra 1993. Derfor skal vi holde fast ved dem, og vi skal ikke lade os skræmme af, at man vil sige, at et nej betyder en udmeldelse af EU.
Det skal vi betragte som et løfte snarere end en trussel!


Svend Skovmand er journalist og forfatter og medlem af Det Radikale Venstre og Folkebevægelsen mod EU

Back To Top