fbpx skip to Main Content

Ingen EU-garanti for det danske røde Ø-mærke

De to danske EU-parlamentarikere, Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU og socialdemokraten Christel Schaldemose, er gået EU-kommissionen på klingen omkring Kommissionens tanker om at afskaffe nationale økologimærker. De har spurgt om, Danmark fortsat kan bruge det røde Ø-mærke uden ændringer, og om Kommissionen vil garantere for mærkets fortsatte ret til at eksistere, når EU’s lovgivning på området revideres.

I et svar til de to parlamentarikere siger Kommissionen bl.a., at ”Erfaringerne har også vist, at EU’s økomærke, som garanterer overholdelse af EU’s regler for produktion af og kontrol med økologiske produkter, godt kan eksistere side om side med andre ikkemodstridende logoer oprettet på nationalt plan”. Men nogen garanti for det røde ø-mærke kommer Kommissionen ikke med.

– For mig er der ikke tvivl om, at det er den store opbakning til det danske økologimærke, der har fået Kommissionen til at åbne op for Ø-mærkets fortsatte eksistensmulighed”, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU.

– Men tankevækkende nok svarer Kommissionen ikke på, om den vil garantere, at mærket kan eksistere efter en ændring af EU-lovgivningen. Derfor er der fortsat brug for aktiv opbakning til det velkendte symbol på dansk økologi. Det skal ikke slagtes af EU.

Læs Søren Søndergaards og Christel Schaldemoses spørgsmål samt Kommissionens svar – klik Word-ikonerne herunder:


Ønsker du yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 240 45 38 49 / soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk

Back To Top