fbpx skip to Main Content

Ingen sikkerhed til romaer i EU’s lovgivning

I de seneste år er romaer i stigende grad blevet udsat for vold og grove menneskerettighedsovertrædelser. Det viser en ny rapport fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, som består af parlamentsmedlemmer fra samtlige europæiske lande undtagen Hviderusland. Mange romaer er derfor tvunget til at forlade deres land og søge asyl andre steder ”“ oftest i en anden EU-medlemsstat, der er tæt på deres eget hjemland.

I EU-lovgivningen anses imidlertid alle europæiske lande for “sikre oprindelseslande”, og der gives alene asyl til personer, der ikke kommer fra EU-medlemsstater og til statsløse personer.

EU-statsborgere, der ikke kvalificerer sig flygtningestatus, har direktiv 2004/38 om fri bevægelighed som den sidste udvej til at slå sig ned i et andet EU-land. Direktivet kræver, at man enten skal være arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende, hvis en EU-borger ønsker et længere ophold end tre måneder i et andet EU-land. Mange roma-asylansøgere kan sjældent opfylde nogen af disse krav.

Europarådets Parlamentariske Forsamling gør EU’s medlemsstater opmærksom på, at de også er medlemmer af Europarådet, og dermed har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Medlemsstater kan ikke omgå denne konvention og domstolens retspraksis ved at henvise til EU-lovgivning. Hvis en roma fra én EU-medlemsstat søger asyl i en anden, kan vedkommende ikke udvises, hvis der er risiko for, at vedkommendes rettigheder vil blive overtrådt i henhold til Menneskerettighedskonventionens artikel 3. Den artikel beskytter individet mod tortur og anden umenneskelig behandling.

Efter EU’s nugældende praksis har romaer, der bliver nødt til at flygte fra deres hjemland indenfor EU’s grænser, kun tre muligheder. For det første kan de søge asyl uden for EU, hvilket kan være uoverkommeligt dyrt og kræver rejsedokumenter. For det andet kan de leve som illegale indvandrere i det EU-land, hvor de har fået afslag om asyl, hvilket betyder et liv uden adgang til bolig, sundhedspleje og uddannelse. For det tredje kan romaerne forblive i deres hjemland og være udsat for forsat forfølgelse.

Europarådets Parlamentariske Forsamling finder alle disse tre muligheder uacceptable.

Back To Top