fbpx
skip to Main Content

Jernbanedirektiv angriber strejkeret

EU-kommissionen har lanceret et direktivforslag som skal bane vej for et fælles indre marked for jernbanedrift. Kommissionen lægger op til øget konkurrence og bedre vilkår for private investorer og vil sikre “et minimum af service i tilfælde af strejke.”

Norsk LO kalder forslaget for et direkte indgreb i strejkeretten, som den norske regering opfordres til at afvise.
Finn Sørensen fra Fagbevægelsen mod Unionen i Danmark er enig:
– Direktivet er endnu et eksempel på, at faglige og sociale rettigheder må vige for kapitalens rettigheder på det indre marked., siger Finn Sørensen, siger han på organisationens hjemmeside eufagligt.dk.

Nu har trafikordfører Per Clausen (EL) stillet følgende § 20-spørgsmål til transportminister Hans Christian Schmidt:
“Er ministeren enig i, at de angreb på strejkeretten, som er en del af Kommissionens forslag til et nyt direktiv om et fælles EU-jernbaneområde er helt uacceptabelt?”

Læs mere hos…
Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!
Folketinget (§ 20-spørgsmålet) – klik her!
Udenrigsministeriets samlenotat til Europaudvalget om sagen – klik her!

Back To Top