fbpx
skip to Main Content

Kædeansvar i strid med EU-ret?

LICITATIONEN.DK: [uddrag] Beskæftigelsesminister Inger Støjberg afviser at indføre et såkaldt kædeansvar, hvor hovedentreprenører og bygherre hæfter for, at løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked overholdes:

– Jeg har ingen overvejelser om at indføre kædeansvar i Danmark. For så vidt angår kædeansvar i relation til løn og feriepenge, vil det rejse nogle principielle spørgsmål i relation til den danske model, hvor løn- og arbejdsvilkår er et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Jeg mener, at det i givet fald er op til arbejdsmarkedets parter at indgå aftaler om kædeansvar, oplyser ministeren til Licitationen.

For så vidt angår forslaget om kædeansvar for skatter, afgifter og bøder, henviser Inger Støjberg til skatteministeren. I øvrigt er det tidligere slået fast, at et krav om kædeansvar, der kun gælder i forhold til udenlandske virksomheder, vil være direkte diskrimination efter EU-retten, mens et kædeansvar, der også omfatter danske underentreprenører, vil skulle vurderes efter EU-rettens principper om lovlige/ ulovlige restriktioner.

Back To Top