fbpx skip to Main Content

Kari: EU-regler kan forhindre permanent dansk forbud mod kræftfremkaldende sprøjtegift

Børn kan muligvis udvikle kræft som følge af særlige sprøjtegifte ifølge foreløbige resultater i en ufærdig undersøgelse. Alligevel kan EU-regler forhindre et permanent dansk forbud mod de mistænkte midlerne. Rina Ronja Kari kalder situationen for alarmerende.

Rina Ronja Kari kalder det ‘dybt foruroligende’, at Danmark på grund af EUs regler ikke kan indføre et selvstændigt permanent forbud på nationalt plan imod sprøjtemidler, der mistænkes for at kunne give børn kræft . (Arkivfoto: Brian Robert Marshall via Wikimedia Commons)

De foreløbige resultater i en ufærdig undersøgelse med udgangspunkt i danske data tyder på, at børn formodentlig kan have øget risiko for at udvikle børneleukæmi, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, hvor der er sprøjtet med visse pesticider. Det meddeler Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet har nedsat en arbejdsgruppe der skal følge undersøgelsen tæt. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) medgiver, at det er usædvanligt at informere Folketinget om en undersøgelse, der endnu ikke er færdig, men han ønsker at kunne handle hurtigt.

– Hvis der er dokumentation for, at disse stoffer giver børn kræft, så vil jeg ikke tøve et sekund med at sætte nødforanstaltninger i værk og forbyde dem. Vi skal ikke have pesticider på danske marker, som gør børn syge, udtaler miljø- og fødevareministeren i pressemeddelelsen.

Kari: EU kan forhindre permanent dansk forbud

Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, giver dog ikke meget for Elleman-Jensens garanti om hurtig handling. Hun mener nemlig ikke, at Miljøministeriet og Folketinget har helt så mange muligheder for at handle, som miljø- og fødevareministeren foregiver.

“Selvom miljø- og fødevareministeren lover hurtig handling, så forhindrer EUs regler medlemslandene i at indføre permanente nationale forbud mod bestemte typer sprøjtegifte. Danmark kan indføre et ekstraordinært forbud i 30 dage, men et permanent forbud kræver et samlet forbud i hele EU. Så selvom regeringen og et enigt Folketing vil forbyde sprøjtemidler, så kan EU hindre det. Det er et kæmpe demokratisk problem,” siger Rina Ronja Kari.

’Dybt foruroligende’

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har man undersøgt fire pesticider: pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluoxypyr. Heraf er ioxynil allerede forbudt i Danmark. Bromoxynil er i forvejen under mistanke for at være hormonforstyrrende og skadelig for fostre. Miljø- og Fødevareministeriet meddeler, at Danmark presser på i EU for at få et forbud hurtigst muligt.

Men ifølge Kari er Danmark altså forhindret i at handle på egen hånd. Rina Ronja Kari kalder det ’dybt foruroligende’, at både Danmark og andre medlemsstater ikke kan beskytte deres egne borgere mod kemi, der mistænkes for at kunne være farlig.

“Det virker grotesk, at Danmark har afgivet så meget suverænitet til EU, at vi ikke kan beskytte vores børn mod sprøjtegift, der mistænkes for at forårsage kræft. Enhver tvivl bør komme folkesundheden til gode. Især hvis det handler om børn. Dette er endnu et eksempel på, at vores suverænitet er parkeret i Bruxelles,” siger hun.

Fakta om undersøgelsen

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er undersøgelsen lavet af National Cancer Institute i samarbejde med Aarhus Universitet, Statens Serum Institut og National Institute of Health. Undersøgelsen belyser mulige sammenhænge mellem børneleukæmi og visse pesticider er baseret på data fra danske kvinder og børn i den danske børnekohorte.

De foreløbige resultater blev præsenteret ved en kongres i Ottawa, Canada, onsdag den 29. august 2018. Forskerne bag undersøgelsen har oplyst til Miljø- og Fødevareministeriet, at resultaterne endnu kun er foreløbige og derfor er behæftet med usikkerhed. Forskerne er i færd med at lave yderligere analyser, der kan påvirke udfaldet af de endelige resultater.

 

Back To Top