fbpx skip to Main Content

Kommissionen gør det sværere at forbyde GMO’er

Til trods for, at det længe har været muligt for medlemslandene at forbyde GMO’er (genmodificerede fødevarer), er der ingen egentlig EU-lovgivning på området. Af denne grund har Kommissionenen foreslået en liste over mulige grunde, der retfærdiggør et forbud.

Denne liste skulle EU’s miljøministre diskutere på Rådsmødet den 14. marts og på listen er blandt andet “public morals”, “public order” og “cultural policy” noteret som mulige grunde til forbud. Et forbud baseret på “public morals” skal ifølge Kommissionen være forbud begrundet med religiøs, filosofisk eller etisk bekymring.

Forslaget mødte dog allerede inden Rådsmødet modstand fra flere kanterne. Blandt andet har Frankrig og Tyskland, udtrykt bekymring for at forbuddet vil forhindre den fri bevægelighed, og dermed være i strid med WTO. Derudover har flere medlemslande efterspurgt en redegørelse fra Kommissionen om, hvad præcist kriterierne for et forbud indeholder.

Kommissionens forslag bliver ligeledes kritiseret af the European Food Safety Authority (EFSA), som mener, at kriterierne for et forbud ikke stemmer overens med de reelle problemer forbundet med dyrkningen af GMO’er. Med forslaget kan medlemslandene forbyde GMO’er, hvis dyrkningen af disse ændrer landskabets udseende. Ifølge EFSA er det store problem med GMO’er dog deres påvirkning af mikro-organismerne samt deres giftighed.

Ifølge flere miljøorganisationer vil forslaget have den modsatte effekt, hvis ikke det indskrives i forslaget at GMO’er kan forbydes ud fra sundheds- og miljømæssige grunde. De forudser således, at det i fremtiden vil blive sværere for medlemsstaterne at forbyde GMO’er, da kriterierne for forbud ikke svarer til de reelle problemer.

Back To Top