fbpx skip to Main Content

Landsmøde: Forsvar dyrevelfærden ”“ stop de lange dyretransporter

Forsvar dyrevelfærden ”“ stop de lange dyretransporter

Folkebevægelsens landsmøde noterer med dyb beklagelse, men uden større overraskelse, at EU-kommissionen har afvist et forslag om at begrænse transporten af levende dyr på vej til slagtning til højst 8 timer. Et forslag, som var bakket op af over 1 million underskrifter fra de forskellige EU-lande.

En begrænsning af transporten af levende dyr er helt nødvendig af hensyn til dyrevelfærden. Men det er også vigtigt af hensyn til miljøet og af hensyn til at sikre lokale arbejdspladser.

Folkebevægelsens landsmøde kræver derfor et øjeblikkeligt stop for de lange dyretransporter og opfordrer den danske regering til at gå foran.

Back To Top