fbpx skip to Main Content

Meld klart ud om EU-politikken

OPINION i Berlingske – klik her!

Lige nu forhandler regeringen og forligspartierne om en ny europapolitisk aftale. Men der er ingen, der kan svare på, hvad det konkrete indhold bliver, og hvornår den er klar. Det er ikke godt nok. Selv om Europabevægelsen og Folkebevægelsen mod EU er politiske modstandere, mener vi, at det er nødvendigt med en folkelig debat om EU og åbenhed om politikernes planer for Danmark. Vi opfordrer derfor partierne til at tage debatten med folket.
Som foreninger, der arbejder med EU og Danmarks rolle deri, er vi komplet uforstående over for processen og ambitionsniveauet hos partierne bag aftalen. For det første har den offentlige debat om aftalen været tæt på ikke-eksisterende.
Ud over parterne selv er det få, der ved mere end, at »Danmark skal tæt på kernen af EU«. For det andet vidner det, der er sluppet ud, mest om masser af ingenting! EU-politik fylder så meget i danskernes hverdag, at det bør behandles som indenrigspolitik. Derfor bør aftalen udstikke klare retningslinjer for, hvordan EU-politik kommer ud af Europa-udvalgets snævre kreds og bliver en del af alle ministeriernes dagligdag. Ligesom andre politikområder, der sætter de politiske rammer for Danmark.
Og der bør opstilles konkrete målsætninger for, hvordan den generelle viden om og interesse for EU bliver gevaldigt forøget. Herunder hvordan EUspørgsmål får samme opmærksomhed som øvrig dansk politik i folkeskolens og ungdomsuddannelsernes undervisning.
Desuden skal der afsættes midler til at støtte organisationer, der arbejder med oplysning og debat om EU.

ALTERNATIVET ER, AT debatten om EU bliver overtaget af få, stærke interesser, der ikke nødvendigvis har samfundets bedste for øje, fordi danskerne mister interesse for emnet på grund af manglende viden. Det kan hverken politikerne eller Danmark være interesseret i.
Endelig opfordrer vi begge til, at der kommer en afklaring på Danmarks forbehold. Nu har afstemninger været i skiftende regeringers grundlag i efterhånden 15 år. Alligevel er det ikke blevet til mere end én afstemning. Senest aflyste regeringen afstemningen om rets-og forsvarsforbeholdene. Hvis Folketinget ønsker at afskaffe forbeholdene, må de fastsætte en dato for en folkeafstemning.
Vi er sikre på, at danskerne er i stand til at træffe den rigtige beslutning, og vi vil på hver vores side sikre debat.
Indenrigspolitisk taktik bør ikke stå i vejen for afstemninger, der afgør Danmarks rolle i EU.
Alt i alt er vores opfordring, at partierne melder klart ud, hvad de mener, er den bedste vej for Danmark. Fortæl danskerne, om der skal være folkeafstemninger og hvornår. Behandl EU som indenrigspolitik. Skab åbenhed om EU og den europapolitiske aftale. Opstil konkrete målsætninger for danskernes viden om EU. Og understøt målsætningerne økonomisk. Danskerne er ikke dumme. De ved godt, hvorvidt noget er i deres interesse. Men der ingen, der bør træffe beslutninger med lukkede øjne

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top