fbpx skip to Main Content

Mere harmonisering og anerkendelse af skattely-lande

Der svindles og snydes med moms for mange mia kr. hvert eneste år. Penge, der kunne være gået til vores alle sammens velfærd. Det er naturligvis et kæmpe problem. Det er da også EU-Kommissionens undskyldning for endnu et af deres mange forslag om øget EU-harmonisering af momsreglerne. Men som altid med EU, får de vendt det hele på hovedet.

MEP Rina Ronja Kari. (Foto: Olivier Hansen)

Af Rina Ronja Kari – MEP for Folkebevægelsen mod EU

Forslaget vi har godkendt i EU-parlamentet i dag, betyder nemlig langt mere lempelige momsregler, og ikke mindst en mærkningsordning, som alle skal acceptere.

Dermed ønsker EU at sikre, at medlemslandene ikke længere stiller hinanden spørgsmålet: Hvornår er man en pålidelig skattebetaler? Det skal ske ved at indføre en mærkningsordning for pålidelige skattebetalere, som EU’s medlemslande kan give virksomheder, og som andre lande derefter ikke må stille spørgsmålstegn ved.

Vi skal acceptere skattely-lande

Danmark er altså i fremtiden tvunget til at anerkende vurderinger fra lande som Holland, Estland, Irland, og Luxembourgs på skatte- og momssvindelområdet. Det er lande, som systematisk bidrager til opretholdelsen af et globalt skattely-system. Systemer, som årligt snyder vores fællesskab for milliarder af kroner. Tør vi – og bør vi – stole på, at deres regulering er tilstrækkelig? Og tør andre lande stole på Danmark efter hvidvasknings-sagen fra Danske bank?

Det er også uklart hvordan ordningen skal administreres. Om vi for eksempel skal have en overnational domstol på området. Kommissionen skal egenhændigt formulere processen for, hvordan man kan afvise en virksomhed, som værende en pålidelig skattebetaler. Det er ikke særlig betryggende at afgørelsen ligger der, og ikke hos det enkelte land selv.

Det er den danske EU-parlamentariker fra Socialdemokratiet, Jeppe Kofod, der har stået i spidsen for de nye regler. Socialdemokratiet, som ellers har ytret sig kritisk imod øget harmonisering i EU. Men nu er kritikken forstummet og vores momsregler skal harminoseres.

Mindre selvbestemmelse med moms

Det indre marked har medført en række store problemer, som social dumping, stigende spekulation i finansverdenen, og her har vi fire medlemslande, der ifølge den internationale sammenslutning mod fattigdom, OXFAM fungerer som skattely.

Konsekvenserne af det indre marked er ikke blot en tvivlsom økonomisk udvikling, det er også mindre selvbestemmelse, vel og mærke uden nogen betydelig gevinst.

Denne gang er problemet så den stigende momssvindel, hvilket er steget i takt med øget grænsehandel.

Når EU-integrationen skaber problemer er løsning fra EU-Kommissionen og EU-begrestjede politikere klar – endnu mere EU-integration, endnu mere harmonisering og mindre selvbestemmelse. Jeg kan kun ryste på hovedet!

Back To Top