fbpx skip to Main Content

Mit EU-alternativ: Johanne fra Nørrebro

I sommer-serien med bud på alternativer til EU er vi nået til Johanne på Nørrebro, som ønsker et styrket nordisk samarbejde og et medlemsskab af frihandelssammenslutningen EFTA. Og så får vi svaret på et af livets store spørgsmål: guf eller flødebolle i isvaflen?

Johanne Langdal Kristiansen
Johanne Langdal Kristiansen

Sommer-serie:

Mit alternativ til EU

De positive sider ved et Daxit er først og fremmest øget demokrati og indflydelse. Det vil indebære, at vi tager ansvaret for vores egen lovgivning, og at det er befolkningen og de folkevalgte, der igen tager beslutningerne, som det jo burde være i et demokrati.

Der vil også være væsentlige økonomiske fordele, men for mig at se er det vigtigste at få folk inddraget i den demokratiske beslutningsproces igen.

Blå bog

Johanne Langdal Kristiansen. 31 år. Uddannet teolog. Medlem af Folkebevægelsens Forretningsudvalg. Medlem af Retsforbundet. Er glad for at vandre, og har blandt andet vandret fra Haderslev til Rom – en tur på fire måneder.

Når det gælder alternativerne til medlemskabet af EU, så ønsker jeg, at Danmark indgår i et styrket nordisk samarbejde. Vi ligner hinanden meget i Norden, især kulturelt, og vi har haft et godt samarbejde i årenes løb.

Danmark skal vise holdninger

Jeg synes Danmark skal satse på et mellemstatsligt samarbejde, hvor hver land bevarer sin suverænitet og ikke afgiver magt til en overstatslig instans som EU.

I forhold til international samarbejde bør Danmark arbejde inden for FN systemet, for EU er for småt et forum til at løse de globale problemstillinger. I stedet bør vi satse på at styrke FN i forhold til indsatser for fred og sikkerhed.

Uden for EU ville Danmark kunne agere i internationale fora og i forhold til globale problemer på en helt anden måde end i dag. Vi ville kunne lade vores holdninger komme til udtryk uden at skulle være begrænset af fælles EU-politiker. Det vil naturligvis ikke blive nemt at opnå indflydelse, men omvendt vil vi ikke hele tiden blive trukket den forkerte retning af EU.

Handel, økonomi og fri bevægelighed

Når det gælder Danmarks handel og økonomi, så mener jeg, at vi bør blive medlemmer af frihandelssammenslutningen EFTA, som omfatter Norge, Island, Lichtenstein og Schweitz. På den måde ville Danmark kunne indgå handelsaftaler uden at være bundet af EU’s toldmure og øvrige handelsbarrierer.

Med hensyn til grænser, arbejde og fri bevægelighed efter et Daxit, så mener jeg, at det både vil være i Danmarks og EU’s interesser at bibeholde den frie bevægelighed. Men der vil også være mulighed for at stille andre krav end nu, og selv sætte rammerne.

Der vil naturligvis skulle indgås kompromisser, men jeg ser ingen grund til indskrænke borgernes fri bevægelighed. Man kunne også finde mere rimelige ordninger, hvor man ser mere på menneskers frie bevægelighed end på arbejdskraftens bevægelighed.

Politisk elite vil modsætte sig Daxit-forberedelse

Inden en dansk folkeafstemning ville det være godt at forberede alternativer for en Daxit, men hele den politiske elite i Danmark modsætter sig både en folkeafstemning og en danske frigørelse fra EU. Derfor vil de også modsatte sig at foregribe et Daxit. Jeg tror, at man først kan lave en reel køreplan efter en folkeafstemning.

Guf eller flødebolle?

Jeg bor på Nørrebro og den bedste is i området får man hos Isværket i Stefansgade. Det skal være pistace, stratiacella, lakrids og nougat. Og så ikke nogen flødebolle – det skal være med guf.

Back To Top