fbpx skip to Main Content

Nej til endnu mere EU

Når jeg er så klar modstander af patentdomstolen, så skyldes det flere ting. Det handler nemlig både om formålet med patentdomstolen og om den faktiske udførelse. Lad os starte med det første.

Formålet med patentdomstolen er at skabe mere integration i EU. Det står i aftalen, at det skal skabe mere indre marked. Som glødende modstander af mere EU, synes jeg det er et rigtig dårligt udgangspunkt at skabe endnu mere EU. Derfor siger jeg nej.

Men der er også den anden del. Patentdomstolen og det nye patentsystem bygger videre på et patentsystem, som vi kender i forvejen. Vi har nemlig allerede et Europæisk Patentkontor, som giver europæiske patenter. Og retspraksis herfra fortsætter. Der står i grundlaget, at man ikke kan udtage patenter på liv, planter og software, men alligevel har kontoret tilladt patenter på blandt andet gensekvenser, peberfrugter og software. Disse patenter gælder i dag ikke i Danmark, men hvis vi siger ja til patentdomstolen, kommer de til at gælde helt automatisk også her.

Derudover er der tale om en såkaldt ” særdomstol”, som alene skal beskæftige sig med patenter. Det kan lyde meget godt, men der er faktisk et grundlæggende problem, nemlig at denne domstol ikke kan tage almene samfundshensyn. Det betyder, at i en diskussion om et patent skal gælde, kan man ikke henvise til, at der er særlige hensyn at tage til samfundet.
Her er systemet i øvrigt dårligere end i USA, hvor man kan anke sin sag til Højesteret, og hvor Højesteret netop har afvist blandt andet patenter på gener. Den slags retssikkerhed får vi ikke med EU’s patentdomstol.

Endelig skal det nævnes, at vi ikke får nogen demokratisk kontrol med systemet. Det er ikke sådan, at vi via et råd eller parlament eller noget tredje får mulighed for at gribe ind, hvis praksis ændrer sig endnu mere, og endnu flere patenter bliver tilladt.
Når tilhængerne siger, at vi skal stemme ” ja” for virksomhedernes skyld, så gælder det alene for de ganske få virksomheder, der selv udtager patenter. I Danmark er det under én procent af virksomhederne, der gør det -og det er altså disse ganske få virksomheder, der vil få glæde af patentdomstolen. Til gengæld skal alle danske virksomheder til at navigere i en virkelighed, hvor der kommer til at gælde langt flere patenter, end der gør i dag.

Patenter kan være gode, men det giver altså rigtig god mening, at vi har en demokratisk kontrol med, hvad man kan tage patent på. Det bliver svært med det nye system. Ved parlamentsvalget går vi til valg under spørgsmålet: Skal EU bestemme alt? Det gør vi, fordi vi gerne vil sætte fokus på, hvordan EU blander sig i alt for meget i vores samfund. Når vi samtidig siger nej til patentdomstolen, er det, fordi vi ikke vil have mere EU, og fordi det nye patentsystem er en dårlig idé. Min opfordring er derfor både at stemme nej og sætte kryds ved os på Liste N 25. maj.

Når tilhængerne siger, at vi skal stemme “ja” for virksomhedernes skyld, så gælder det alene for de ganske få virksomheder, der selv udtager patenter.

Back To Top